Aktiviteter

Aktiviteter i 2024

Alle aktiviteter legges ut i Kalenderen til Norges sopp- og nyttevekstforbund i god tid med informasjon om tid, sted, eventuell pris og påmelding. Lenke finner du her. Vær, sesong og tilgjengelige ressurser kan påvirke tidspunkter og gjennomføring. De fleste aktivitetene blir også lagt ut på FB og medlemmene for tilsendt epost. Husk at du også kan delta på aktiviteter hos de andre 41 foreningene spredt over det ganske land! Vil være med å arrangere aktiviteter? Har du forslag til andre aktiviteter? Kontakt oss gjerne. Send en SMS til Eva på 95282421.

Mer detaljer om de ulike aktivitetene kommer!

Nyttevekstaktiviteter

 • Medlemsmøte 5. mars med nærmere informasjon om planlagte nyttevekstaktiviteter
 • Nyttevekstkyndigkurs våren 2024– teori på nett kombinert med kollokvier og turer.

Kollokvier  (2, april, 23. april, 14. mai) Hvor og når finner du i kalenderen. Vi starter med turer så snart det begynner å bli bart i fjæra. Både disse kollokviene og turene er åpne for alle medlemmer.

 • «Kurs på tur» i  juni i uke 25, midt i uka på ettermiddagen . Hvis interessen ar stor blir det to kurs. Introduksjon til noen vanlige nyttevekster. Kursholdere er nyttevekstkyndige Hilde Lydersen og Cathrin  Nikolaisen.
 • Medlemsturer utover våren og sommeren. Følg med i kalenderen.
 • Tangkurs/tur 22. mai ettermiddagen. I fjæra på Sørtromsøya. Info kommer. Ansvarlig John Richard Hansen.

Soppaktiviteter 

 • Kjuketur i mai, ved Mortensnes/Rideskolen. Ved Eva Espeland.
 • Morkeltur på campus UiT, omkring 10. juni.  Ved Truls Tunby Kristiansen.
 • Medlemsturer hver onsdag fra midten av august til midten av september, inklusiv tur for barnefamilier.
 • Soppkontroller i Tromsø hver søndag fra 4. august – 6- oktober.
 • Soppkontroll på Lyngseidet lørdag 31. august og på Nordkjosbotn i september.
 • Grunnkurs i slutten av august, ved behov er det aktuelt med to kurs.
 • Soppsakkyndigkurs 2024-2025, med mulighet for eksamen i 2025.
 • Soppensdag søndag 1. september, med sopputstilling, aktiviteter for barn, smaksprøver stekt sopp, soppkontroll og sopptur i nærområdet

Andre kurs og medlemsaktiviteter

 • Sjampinjongprosjektet 2023: Medlemsmøte i mai med presentasjon av fjorårets funn. Ved prosjektleder Ole Christian Hagestad.
 • Sopp- og plantefargekurs oktober/november. Oppstartsmøte medio juni.
 • Introduksjon til bruk av artsobservasjoner medio juni. Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Kartleggingsprosjekt 2024 – tema annonseres senere. Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Medlemsmøte i oktober/november med oppsummering av sesongen.
 • Fungi Film Festival i november/desember

Aktiviteter i 2023

Sopp- og nyttevekstforbundet har en felles kalender for alle medlemsforeningene. Her er lenken direkte til kalenderen til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Noen av arrangementene krever påmelding og fordrer at du er innlogget for å melde deg på. Merk at du som medlem også har anledning til å delta på aktiviteter til andre foreninger. Oslo og omegn har mange aktiviteter, og om du er i Oslo eller andre steder kanskje noe som kan være av interesse for deg?

Nedenfor er oversikt over planlagte aktiviteter i 2023. Aktivitetslista er meget ambisiøs og vi er pt usikre om vi klarer å gjennomføre alle aktivitetetene. Vi trenger folk som kan bidra på mange måter. Selvom du ikke er soppsakkyndig er det mange måter å bidra på. Meld deg gjerne til eva.espeland@hotmail.com

Soppkontroller søndager klokken 14–16 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt). Det blir utstilling av sopp.

Dato Aktivitet
6. august Soppkontroll
13. august Soppkontroll
20. august Soppkontroll
27. august Soppkontroll
3. september. Soppens dag med soppkontroll, sopptur, utstilling med mer.
10. september Soppkontroll
17. september Soppkontroll

Kurs, medlemmer har fortrinnsrett

Type kurs Dato
Nyttevekstkurs 19. juni introkurs, 20. og 21. juni for litt viderekommende
Videregående matsopp Teori 12. juni, ut i felt 26. og 27. august.
Grunnkurs sopp 14. og 16. august. For info og påmelding se her.
Juleverksted i samarbeid med Tromsø museum Desember. Dato ikke fastsatt.

Kun for medlemmer

Aktivitet/tema Dato
Årsmøte 27. februar
Medlemsmøte. Kartlegging av sjampinjong i Nord-Norge. Resultater fra prosjektet som ble gjennomført i 2022 vil bli presentert. Invitasjon kommer på e-post og lagt på Facebook-gruppa. 11. mai
Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 17.00. 7. juni
Morkeljakt på campus Tromsø. 8. juni
Nyttevekstturer vil bli arrangert i Botanisk hage. 10. mai, 22. mai
Sopptur. 16. august
Sopptur, for familier med barn. 23. august
Sopptur. 6. september
Sopptur. Jakten på den gule trompet. Oppmøte i Øverbygd. Ansvarlig: Kari Riddervold 16. september
Kartleggingshelg Ånderdalen/Senja. Info kommer. 8. – 10. september
Jubileumsfest/høsttakkefest, vi fyller 20 år! Oktober/november
Medlemsmøte. Tema avklares senere. November

Aktiviteter i 2022

Soppkontroller søndager klokken 15–17 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

7. august. Soppkontroll

14. august. Soppkontroll

20. august. Soppkontroll Alta, fra klokka 17.00 – 19.00 hos Trasti.

21. august. Soppkontroll

28. august. Soppkontroll

3. september. Soppens dag med soppkontroll og sopptur, merk at dette er lørdag.

11. september. Soppkontroll

18. september. Soppkontroll

Kurs

Kartleggingskurs. 20. april, Breivika. Informasjon og påmelding kommer. Ansvarlig: Ole Christian Hagestad.

Tang og tare kurs. Lørdag 14. mai. Informasjon og påmelding kommer. Ansvarlig: John Richard Hansen og Jan Thomas Schwenke.

Grunnkurs sopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. Datoer ikke fastsatt.

Videregående matsopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. Datoer ikke fastsatt.

Malekurs. Tegnekurs for barn og voksne. Vil du lære å tegne sopp? November. Datoer ikke fastsatt. Ansvarlig Larissa Acharia.

Juleverksted. Desember. Dato ikke fastsatt.

Kun for medlemmer

14. mars, medlemsmøte. Invitasjon sendt på e-post og lagt på Facebook-gruppa.

7. juni, tirsdag. Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 18.00.

Juni, onsdag. Morkeljakt på campus Tromsø. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen. Endelig dato blir fastsatt senere.

10. august, onsdag. Sopptur til Finnvikdaken. Oppmøte klokka 18.000 på parkeringsplassen i Finnvika, rett ved Finnvikelva på Kvaløya.

17. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

24. august, onsdag. Sopptur, for familier med barn. Tid og sted kommer.

31. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

11.  september, lørdag. Sopptur. Jakten på den gule trompet. Oppmøte i Øverbygd. Tid og sted kommer. Ansvarlig: Kari Riddervold

November. Medlemsmøte. Tema avklares senere.

Aktiviteter i 2021

Alle aktivitetene som er planlagt, planlegges som fysiske møter/turer/kurs. Tromsø soppforening vil til enhver tid forholde seg til lokale og nasjonale smittevernregler. Forbundet har også vedtatt egne smittvernregler vi vil følge.

Soppkontroller søndager klokken 15–17 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

8. august. Soppkontroll
15. august. Soppkontroll
22. august. Soppkontroll
29. august. Soppkontroll
5. september Soppkontroll/Soppens dag. Se eget program.
12. september. Soppkontroll

Øvre Dividale nasjonalpark fyller 50 år. I den anledning blir det soppkontroll søndag 19. september holdes ved Skakterelva.

Kurs

Grunnkurs sopp på Senja 27. – 28. august i regi av Sazza

Grunnkurs sopp, Nordreisa, i regi av Turlaget

Grunnkurs sopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. 1. september, 4. september og 8. september. Se her for info.

For medlemmer

Mars, medlemsmøte. Avlyst på grunn av korona.

10. juni, torsdag. Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 18.00.

9. juni, onsdag. Morkeljakt på campus Tromsø. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen.

Kartleggingsturer/aktiviteter: Planer kommer. Ansvarlig: Kelly Then.

18. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

27. – 29. august. Samling for soppsakkyndige på Senja. Ansvarlig: Kari Riddervold.

18. september, lørdag. Sopptur, jakten på den gule trompet. Øverbygd. Ansvarlig: Kari Riddervold. Mere info kommer.

November. Medlemsmøte. Tema avklares senere.

November. Tegnekurs for barn og voksne. Vil du lære å tegne sopp? Ansvarlig Larissa Acharia. Informasjon kommer.

Aktiviter i 2020

For medlemmer

7. mars, lørdag. Medlemsmøte Kartleggingsworkshop. Påmelding se Facebook. Ansvarlig: Kelly Then
22. april, onsdag. Samling for deltakere på Soppsakkyndigkurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke
4. juni, torsdag. Møte om sesongens soppkontroller – soppsakkyndige. Ansvarlig: Kari Riddervold.
10. juni, (eller en annen dato) onsdag. Sopptur – morkeljakt på UiT campus. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
??. juni. Strutsevingeeksursjon til Tønsvika. Ansvarlig: Connie Rossing Moe
19. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
26. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
28. – 30. august. Samling for deltakere på soppsakkyndigkurs i Skibotn
5. september, lørdag. Eksamen for soppsakkyndige
??. november. Medlemsmøte. Dato og tema enda ikke fastlagt.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

9. august. Soppkontroll
16. august. Soppkontroll
23. august. Soppkontroll
30. august. Soppkontroll
6. september Soppkontroll/Soppens dag. Se eget program.
13. september. Soppkontroll

Aktiviteter i 2019

For medlemmer

4. september, tur kun for medlemmer. Informasjon kommer.
6. november, nytt medlemsmøte. Tema og sted blir bestemt senere.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
11. august. Soppkontroll
18. august. Soppkontroll
21. august. Charlottenlund. Mer informasjon se under soppturer.
25. august. Soppkontroll
1. september. Soppkontroll/Soppens dag
8. september Soppkontroll
15. september Soppkontroll

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll 21. august. Charlottenlund. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.

Sopptur/Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 1. september. Tromsø Museum, klokka 13:00-14:00. Utstillingen er åpen fra 12:00 – 18:00

Aktiviteter sesongen 2018

For medlemmer

31. mai, klokka 18.00, Medlemsmøte. Teppo Rämä snakker om marine sopper. Sted: Mattilsynet, Tromsø. Vi serverer sushi.
13. juni, klokka 18.00. Fellesmøte for alle soppsakkyndige. Vi går igjennom normlista og diskuterer sesongens planlagte soppkontroller. Sted: Mattilsynet, Tromsø.
24 – 26. august, medlemstur til Skibotn. Se egen informasjon og invitasjon.
5. september, tur kun for medlemmer. Informasjon kommer.
Oktober/november, nytt medlemsmøte. Dato og tema blir bestemt senere.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
12. august. Soppkontroll
19. august. Soppkontroll
22. august. Charlottenlund. Mer informasjon se under soppturer.
26. august. Soppkontroll Skibotn Feltstasjon, klokka 10:00-12:00
26. august. Soppkontroll
29. august. Tønsvika. Mer informasjon se under soppturer.
2. september. Soppkontroll/Soppens dag 2. september.
9. september Soppkontroll
16. september Soppkontroll

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll 22. august. Charlottenlund. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.
Sopptur (åpen) med kontroll 29. august. Tønsvika. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.
Sopptur/Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 2. september. Tromsø Museum, klokka 13:00-14:00. Utstillingen er åpen fra 12:00 – 18:00.

Aktiviteter sesongen 2017

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum
Soppkontroll 13. august. Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen og Ann Kristin Haukland.
Soppkontroll 20. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke og Rolf Engstad.
Soppkontroll/Soppens dag 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.
Soppkontroll 10. september. Ansvarlig: Trine Bottolfsen, Lasse Aleksandersen.

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll Charlottenlund. 23. august Ansvarlig: Ann Kristin Haukland.
Sopptur (åpen) med kontroll Tønsvika. 30. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Klokken 17.00 – 19.00.
Sopptur/Soppens dag (åpen) 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.
Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.

Aktiviteter sesongen 2016

Medlemsmøte med foredrag. Torsdag 14. april, klokken 17.00. Teppo og Heini Rämä.

Møte angående rutiner for soppkontroll, rapportering, samt gjennomgang av normliste. Styret, pluss alle soppsakkyndige. Torsdag 18. august, klokken 17.00. Dette møtet er avlyst.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet er angitt)
21. august. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
28. august. Ansvarlig: Lasse Aleksandersen (+ Trine og Ludvik).
4. september (Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen
11. september. Ansvarlig: Geir Mathiassen
18. september. Ansvarlig: Teppo Rämâ
Soppturer onsdager klokken 18–20
24. august – Charlottenlund (Tromsøya). Ansvarlig: Rolf Engstad
31. august – Håkøybotn v. kirkegården. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
4. september – Folkeparken (søndag-Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen

Soppens dag 4. september på Tromsø museum
Vi markerer Soppens dag fra klokken 14–18. Det blir soppkontroll under hele arrangementet, utstilling av sopp, og en sopptur i nærområdet fra klokken14.30. Velkommen!

Sopptur for medlemmer 7. september. Mer informasjon kommer senere.

Årsfest/Høsttakkefest 2016. Fredag 21. oktober eller fredag 28. oktober, fra klokken 19.00.
Styremøte. Torsdag 17. november.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑