Aktiviteter

Aktiviteter i 2022

Soppkontroller søndager klokken 15–17 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

7. august. Soppkontroll

14. august. Soppkontroll

20. august. Soppkontroll Alta, fra klokka 17.00 – 19.00 hos Trasti.

21. august. Soppkontroll

28. august. Soppkontroll

3. september. Soppens dag med soppkontroll og sopptur, merk at dette er lørdag.

11. september. Soppkontroll

18. september. Soppkontroll

Kurs

Kartleggingskurs. 20. april, Breivika. Informasjon og påmelding kommer. Ansvarlig: Ole Christian Hagestad.

Tang og tare kurs. Lørdag 14. mai. Informasjon og påmelding kommer. Ansvarlig: John Richard Hansen og Jan Thomas Schwenke.

Grunnkurs sopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. Datoer ikke fastsatt.

Videregående matsopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. Datoer ikke fastsatt.

Malekurs. Tegnekurs for barn og voksne. Vil du lære å tegne sopp? November. Datoer ikke fastsatt. Ansvarlig Larissa Acharia.

Juleverksted. Desember. Dato ikke fastsatt.

Kun for medlemmer

14. mars, medlemsmøte. Invitasjon sendt på e-post og lagt på Facebook-gruppa.

7. juni, tirsdag. Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 18.00.

Juni, onsdag. Morkeljakt på campus Tromsø. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen. Endelig dato blir fastsatt senere.

10. august, onsdag. Sopptur til Finnvikdaken. Oppmøte klokka 18.000 på parkeringsplassen i Finnvika, rett ved Finnvikelva på Kvaløya.

17. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

24. august, onsdag. Sopptur, for familier med barn. Tid og sted kommer.

31. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

11.  september, lørdag. Sopptur. Jakten på den gule trompet. Oppmøte i Øverbygd. Tid og sted kommer. Ansvarlig: Kari Riddervold

November. Medlemsmøte. Tema avklares senere.

Aktiviteter i 2021

Alle aktivitetene som er planlagt, planlegges som fysiske møter/turer/kurs. Tromsø soppforening vil til enhver tid forholde seg til lokale og nasjonale smittevernregler. Forbundet har også vedtatt egne smittvernregler vi vil følge.

Soppkontroller søndager klokken 15–17 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

8. august. Soppkontroll
15. august. Soppkontroll
22. august. Soppkontroll
29. august. Soppkontroll
5. september Soppkontroll/Soppens dag. Se eget program.
12. september. Soppkontroll

Øvre Dividale nasjonalpark fyller 50 år. I den anledning blir det soppkontroll søndag 19. september holdes ved Skakterelva.

Kurs

Grunnkurs sopp på Senja 27. – 28. august i regi av Sazza

Grunnkurs sopp, Nordreisa, i regi av Turlaget

Grunnkurs sopp, Tromsø, i regi av Tromsø soppforening. 1. september, 4. september og 8. september. Se her for info.

For medlemmer

Mars, medlemsmøte. Avlyst på grunn av korona.

10. juni, torsdag. Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 18.00.

9. juni, onsdag. Morkeljakt på campus Tromsø. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen.

Kartleggingsturer/aktiviteter: Planer kommer. Ansvarlig: Kelly Then.

18. august, onsdag. Sopptur. Tid og sted kommer.

27. – 29. august. Samling for soppsakkyndige på Senja. Ansvarlig: Kari Riddervold.

18. september, lørdag. Sopptur, jakten på den gule trompet. Øverbygd. Ansvarlig: Kari Riddervold. Mere info kommer.

November. Medlemsmøte. Tema avklares senere.

November. Tegnekurs for barn og voksne. Vil du lære å tegne sopp? Ansvarlig Larissa Acharia. Informasjon kommer.

Aktiviter i 2020

For medlemmer

7. mars, lørdag. Medlemsmøte Kartleggingsworkshop. Påmelding se Facebook. Ansvarlig: Kelly Then
22. april, onsdag. Samling for deltakere på Soppsakkyndigkurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke
4. juni, torsdag. Møte om sesongens soppkontroller – soppsakkyndige. Ansvarlig: Kari Riddervold.
10. juni, (eller en annen dato) onsdag. Sopptur – morkeljakt på UiT campus. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
??. juni. Strutsevingeeksursjon til Tønsvika. Ansvarlig: Connie Rossing Moe
19. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
26. august, onsdag. Sopptur medlemmer/soppsakkyndigdeltakere
28. – 30. august. Samling for deltakere på soppsakkyndigkurs i Skibotn
5. september, lørdag. Eksamen for soppsakkyndige
??. november. Medlemsmøte. Dato og tema enda ikke fastlagt.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)

9. august. Soppkontroll
16. august. Soppkontroll
23. august. Soppkontroll
30. august. Soppkontroll
6. september Soppkontroll/Soppens dag. Se eget program.
13. september. Soppkontroll

Aktiviteter i 2019

For medlemmer

4. september, tur kun for medlemmer. Informasjon kommer.
6. november, nytt medlemsmøte. Tema og sted blir bestemt senere.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
11. august. Soppkontroll
18. august. Soppkontroll
21. august. Charlottenlund. Mer informasjon se under soppturer.
25. august. Soppkontroll
1. september. Soppkontroll/Soppens dag
8. september Soppkontroll
15. september Soppkontroll

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll 21. august. Charlottenlund. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.

Sopptur/Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 1. september. Tromsø Museum, klokka 13:00-14:00. Utstillingen er åpen fra 12:00 – 18:00

Aktiviteter sesongen 2018

For medlemmer

31. mai, klokka 18.00, Medlemsmøte. Teppo Rämä snakker om marine sopper. Sted: Mattilsynet, Tromsø. Vi serverer sushi.
13. juni, klokka 18.00. Fellesmøte for alle soppsakkyndige. Vi går igjennom normlista og diskuterer sesongens planlagte soppkontroller. Sted: Mattilsynet, Tromsø.
24 – 26. august, medlemstur til Skibotn. Se egen informasjon og invitasjon.
5. september, tur kun for medlemmer. Informasjon kommer.
Oktober/november, nytt medlemsmøte. Dato og tema blir bestemt senere.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
12. august. Soppkontroll
19. august. Soppkontroll
22. august. Charlottenlund. Mer informasjon se under soppturer.
26. august. Soppkontroll Skibotn Feltstasjon, klokka 10:00-12:00
26. august. Soppkontroll
29. august. Tønsvika. Mer informasjon se under soppturer.
2. september. Soppkontroll/Soppens dag 2. september.
9. september Soppkontroll
16. september Soppkontroll

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll 22. august. Charlottenlund. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.
Sopptur (åpen) med kontroll 29. august. Tønsvika. Sopptur klokka 16:30-18:30, soppkontroll klokka 18:30-19:00.
Sopptur/Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 2. september. Tromsø Museum, klokka 13:00-14:00. Utstillingen er åpen fra 12:00 – 18:00.

Aktiviteter sesongen 2017

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt)
Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum
Soppkontroll 13. august. Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen og Ann Kristin Haukland.
Soppkontroll 20. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke og Rolf Engstad.
Soppkontroll/Soppens dag 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.
Soppkontroll 10. september. Ansvarlig: Trine Bottolfsen, Lasse Aleksandersen.

Soppturer:
Sopptur (åpen) med kontroll Charlottenlund. 23. august Ansvarlig: Ann Kristin Haukland.
Sopptur (åpen) med kontroll Tønsvika. 30. august. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Klokken 17.00 – 19.00.
Sopptur/Soppens dag (åpen) 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.
Sopputstilling/Soppens dag (åpen) 3. september. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke, Geir Mathiassen, Ann Kristin Haukland.

Aktiviteter sesongen 2016

Medlemsmøte med foredrag. Torsdag 14. april, klokken 17.00. Teppo og Heini Rämä.

Møte angående rutiner for soppkontroll, rapportering, samt gjennomgang av normliste. Styret, pluss alle soppsakkyndige. Torsdag 18. august, klokken 17.00. Dette møtet er avlyst.

Soppkontroller søndager klokken 16–18 på Tromsø museum (hvis ikke annet er angitt)
21. august. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
28. august. Ansvarlig: Lasse Aleksandersen (+ Trine og Ludvik).
4. september (Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen
11. september. Ansvarlig: Geir Mathiassen
18. september. Ansvarlig: Teppo Rämâ
Soppturer onsdager klokken 18–20
24. august – Charlottenlund (Tromsøya). Ansvarlig: Rolf Engstad
31. august – Håkøybotn v. kirkegården. Ansvarlig: Truls Tunby Kristiansen
4. september – Folkeparken (søndag-Soppens dag). Ansvarlig: Bjørn-Leif Paulsen

Soppens dag 4. september på Tromsø museum
Vi markerer Soppens dag fra klokken 14–18. Det blir soppkontroll under hele arrangementet, utstilling av sopp, og en sopptur i nærområdet fra klokken14.30. Velkommen!

Sopptur for medlemmer 7. september. Mer informasjon kommer senere.

Årsfest/Høsttakkefest 2016. Fredag 21. oktober eller fredag 28. oktober, fra klokken 19.00.
Styremøte. Torsdag 17. november.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑