Sesongens første soppkontroll avholdt

Soppsesongen er tidlig i år. Det var et jevnt sig med folk som kom til sesongens første soppkontroll. 24 kurver ble kontrollert, ingen giftsopper. 39 voksne og 7 barn var innom kontrollen. Det ble også vist en utstilling med de vanligste 15 soppene. Folk melder om sopp «overalt». Det var forskjellige typer skrubb, rimsopp, kremler,... Continue Reading →

Vårens vakreste eventyr

Rundt ti soppinteresserte møtte opp på vårens morkeltur i regi av Tromsø soppforening. Vi fant både sandmorkler og spissmorkler. Førstnevnte var nokså tørre etter å ha stått i bedet utenfor Nofima-bygget i noen uker. Spissmorkler fant vi både utenfor MH-bygget og i botanisk hage. I tillegg fant vi noen blekksopper, - trolig dunblekksopp.

Planlegging av årets soppsesong

Åtte soppsakkyndige møttes for å planlegge soppsesongen som nærmer seg. Årets endringer i normlista ble gjennomgått. Den største endringer er at navnet på giftkremle er endret til rødkremle. Sesongens første sopptur blir allerede arrangert i morgen 9. juni! Vi skal prøve å gjennomføre flere turer enn i fjor, men er avhengig å ha folk til... Continue Reading →

Nytteveksttur i Botanisk hage

Det grønnes, - våren er kommet selv til Tromsø. Botanisk hage i Breivika er langt mer enn vakre blomster og planter. Der finner man også et godt utvalg av nyttevekster. På vårens første nytteveksttur fant vi et 20-talls nyttevekstarter. Overraskende mange arter mente de ti som hadde møtt fram til «lavterskeltur» i og rundt Botanisk... Continue Reading →

Fjærekurs

Målsettingen med kurset var å lære kursdeltakerne grunnleggende kunnskap for å prøve ut tang og tare i maten, litt om de forskjellige artene og hvordan man sanker, behandler og konserverer. Kurset hadde hovedfokus på tang og tare, men kurslederne John Richard og Jan Thomas kom også innom noen dyr som lever i fjæra. Deltakerne fikk... Continue Reading →

Nasjonalt nytteveksttreff

Tromsø soppforening jobber lite med nyttevekster, - enn så lenge. Mange er opptatt å lære og bruke nyttevekster. Aust-Agder sopp og nyttevekstforening og Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerte nasjonalt nytteveksttreff på Tromøya en langhelg i mai. 125 deltakere fra hele landet deltok. Mens vi fortsatt har gode skiforhold på Tromsøya, kan man plukke diverse spiselige... Continue Reading →

Årsmøte i Sopp- og nyttevekstforbundet

I april ble det avholdt årsmøte og organisasjonssamling i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). Tromsø soppforening kunne stille med tre delegater og de var: Eva Espeland styremedlem, Ole Christian Hagestad kartleggingsansvarlig og Kari Riddervold styreleder. Endelig etter tre år kunne delegatene igjen møtes fysisk. Av de knapt 100 potensielle delegatene deltok omtrent 2/3. NSNF har... Continue Reading →

Sankerne – naturens beste forvaltere

Pål Karlsen kom opp fra Oslo for å snakke om det nye bokprosjektet sitt «Sankerne naturens beste forvaltere» på medlemsmøtet i Tromsø soppforening 26. april. Pål tok oss med på en spennende reise om sankere i ulike land. Er sanking en utdøing aktivitet? Sanking er truet, først og fremst på grunn av urbanisering ved at... Continue Reading →

Kurs i fjæra

Har du lyst å lære om livet i fjæra? Tang og tare og noen eksempler på dyrelivet i fjæra? Hvilke arter egner seg til bruk i matlaging, skal alger renses og hvordan bør de konserveres? Vi har redusert kursprisen for medlemmer til 200 kroner. Du melder deg på her. Fjærekurs er avhengig av når det... Continue Reading →

Aktiviteter 2022 – to kurs annonseres snart

Aktivitetslista for 2022 begynner å ta form (se vedlegg). Datoene mange av arrangementene er allerede bestemt. Første kurs er Kartleggingskurs 20. april. Dette er et praktisk kurs hvor du lærer å registrere funn. Kurset er gratis. Kursansvarlig: Ole Christian Hagestad. Tang og tare kurs vil bli avholdt lørdag 14. mai i Tromsø. Kurset vil bli... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑