Siste soppkontroll avholdt for i år

Det er fortsatt stor aktivitet i soppskogen. På soppkontrollen kom 32 personer innom med 10 soppkurver som ble kontrollert. En person hadde med traktkantareller som de hadde plukket på innlandet. En annen person viste frem bilde av traktkantareller som de hadde plukket på Kvaløya. Noen kom med mørk høstmorkel og faktisk noen unge fine steinsopper.... Continue Reading →

Nest siste soppkontroll

Fortsatt er det sopp å finne selv om mye sopp er litt tilårskommen. 10 kurver ble kontrollert og 16 personer var innom. Det var mye skrubb, kantareller og kremler. Av de mer spesielle funnene var skjermsopp, sleipsopp, stor kragesopp og reddikmusserong. Utstillingen inkluderte gul trompetsopp som deltakere på soppturen dagen i forveien hadde funnet mye... Continue Reading →

Soppens dag 2022

Sopputstillingen besto av omtrent 75 arter! Interessen for utstillingen var stor og spørsmålene var mange. Mer enn 40 personer deltok på sopptur i skogen i nærområdet og de fant mye spennende, blant annet duftvokssopp, rødgul piggsopp, kantarell, grønn anistraktsopp, kremler, risker og masse annet. Soppkontrollen hadde jevnt besøk gjennom hele dagen. Soppsakkyndige Connie, Jan Thomas... Continue Reading →

Soppkontroll i Tana

Soppkontrollen som ble avholdt mandag 22. august viste at det er stor soppinteresse i Tana. To par kom kjørende helt fra Vadsø, en times kjøring unna Tana Bru. Det kom 25 personer og 11 kurver ble kontrollert. Utstillingen med 25 sopper fra nærområdet ble grundig studert og spørsmålene var mange. Overraskelsen var stor over at... Continue Reading →

Soppkontroll i Alta

Alta har ikke egen soppforening, iallfall ikke enn så lenge. Tromsø soppforening har flere medlemmer i Alta og noen av dem er soppsakkyndige. Soppsesongen i år i Alta og omegn er meget god. Og Alta har mye, mye mer å by på enn sandsopp og skrubb. Det er et mangfold av sopp; masser av steinsopp,... Continue Reading →

Soppkontroll nr. 2

Mye sopp betyr mange folk på soppkontroll. Mange utlendinger liker å plukke sopp og med allemannsretten vi har her i Norge gir den oss mulighet til  å plukke sopp i all utmark. Ingen giftige sopp denne søndagen heller, men noen kom med slørsopp som de trodde var rimsopp. Husk de tre kjennetegnene til rimsopp: Ring,... Continue Reading →

Sesongens første soppkontroll avholdt

Soppsesongen er tidlig i år. Det var et jevnt sig med folk som kom til sesongens første soppkontroll. 24 kurver ble kontrollert, ingen giftsopper. 39 voksne og 7 barn var innom kontrollen. Det ble også vist en utstilling med de vanligste 15 soppene. Folk melder om sopp «overalt». Det var forskjellige typer skrubb, rimsopp, kremler,... Continue Reading →

Siste soppkontroll i Tromsø avholdt

13 kurver ble kontrollert på årets siste soppkontroll i Tromsø av soppsakkyndige Jan Thomas Schwenke og Bjørn-Leif Paulsen. I kurvene var det mest kremler og risker, blant annet en svartriske. Du kan lese mer om risker her. En person trodde han hadde funnet en fin røyksopp som viste seg å være en rød fluesopp. Er... Continue Reading →

Soppens dag 2021

En jevn strøm av folk innom Soppens dag. Barn, voksne, norske og utenlandske, til sammen 61 personer. Flere spanjoler kom og de og andre ble med på soppturen som gikk i Folkeparken att med Tromsø museum. På sopptur ble det ikke funnet veldig mye men de som var med fikk sett og lært om sleipsopp,... Continue Reading →

Soppkontroll på en mandag

Av flere årsaker måtte søndagens soppkontroll flyttes til mandagen. Heldigvis hadde flere fått med seg denne endringen. Syv personer med hver sin kurv fikk sjekket innholdet i kurven hos soppsakkyndige Connie Rossing Moe og Jan Thomas Schwenke. Alle fikk bekreftet det de mente var rett! En hadde funnet lakrisriske som er giftig. Du kan lese... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑