Mer enn 110 nye sopparter for Ånderdalen nasjonalpark!

Tromsø sopp- og nyttevekstforening (TNSF) gjennomførte helga 8.-10. september en veldig vellykket kartlegging av storsopper på Senja, nærmere bestemt i Ånderdalen Nasjonalpark! Det var kun 24 arter som tidligere var registrert, så behovet for å få kunnskap om hvilke sopparter som finnes i nasjonalparken var stort. Nasjonalparkstyret hadde på forhånd plukket ut fem områder av... Continue Reading →

Soppens dag!

Søndag 3. september ble Soppens dag feiret også her i Tromsø! Arrangementet ble som vanlig gjennomført på Tromsø museum som stilte med alle nødvendige ressurser. Til tross for en noe dårlig sesong, hadde vi fått til en utstilling med mange arter – i alt over 100 ulike ble presentert! De fleste matsoppene vi finner i... Continue Reading →

Husk soppkontrollen hver søndag!

Flere av medlemmene våre melder om fangst av kantarell, steinsopp og sjampinjong. Til tross for at sesongen har vist markert bedring de to siste ukene, har ikke antall folk som kommer på soppkontrollen økt nevneverdig. Sist søndag ble fem kurver sjekket. Kurvene inneholdt mest skrubb, en del kremler, kantarell og slørsopp som ble vraket. 16... Continue Reading →

Regnet har gjort underverker og folk finner sopp!

Søndag 20. august ble det avholdt soppkontroll og sopputstilling. Noe skjer ute i soppskogen og antall folk som kom, øker jo lenger ut i sesongen vi kommer. Denne søndagen ble fem kurver kontrollert. Ti voksne og tre barn kom. Disse soppartene lå i kurvene: Rød- og brunskrubb, hul- og skjeggriske, skarpe kremler, gulbrun ridderhatt, kantarell,... Continue Reading →

Andre soppkontroll avholdt

Sør i Norge bugner det av sopp, mens det fortsatt er sparsomt hos oss her nord. Men noe er i ferd med å skje og i sosiale medier er det flere som legger ut soppbilder fra Troms. Og det kom folk på dagens soppkontroll, en helt gjeng med en soppkurv. Kurven inneholdt kjempefin grå knippesopp,... Continue Reading →

Første soppkontroll avholdt

Bildet er tatt av avisa iTromsø. Bjørn-Leif og Larissa rigget seg opp i solsteken med bøker og brosjyrer. Ingen sopplukkere dukket opp. Men to studenter kom for å lære om sopp av de to soppkontrollørene. Under de to timene ble det også mulighet til å snakke om foreningens arbeid og nyttevekster. To journalister fra henholdsvis... Continue Reading →

Aktiviteter i 2023

Kalenderen begynner å fylles opp av aktiviteter. Ambisjonsnivået er også ganske høyt i år. Følg med på kalenderen til Forbundet, Facebook og websida over hva som skjer. Medlemmer kan også delta på arrangement i regi av andre foreningen.  Dessuten vil vi jevnlig sende ut e-post. Hvis du ønsker å være med som assistent på noen... Continue Reading →

Siste soppkontroll avholdt for i år

Det er fortsatt stor aktivitet i soppskogen. På soppkontrollen kom 32 personer innom med 10 soppkurver som ble kontrollert. En person hadde med traktkantareller som de hadde plukket på innlandet. En annen person viste frem bilde av traktkantareller som de hadde plukket på Kvaløya. Noen kom med mørk høstmorkel og faktisk noen unge fine steinsopper.... Continue Reading →

Nest siste soppkontroll

Fortsatt er det sopp å finne selv om mye sopp er litt tilårskommen. 10 kurver ble kontrollert og 16 personer var innom. Det var mye skrubb, kantareller og kremler. Av de mer spesielle funnene var skjermsopp, sleipsopp, stor kragesopp og reddikmusserong. Utstillingen inkluderte gul trompetsopp som deltakere på soppturen dagen i forveien hadde funnet mye... Continue Reading →

Soppens dag 2022

Sopputstillingen besto av omtrent 75 arter! Interessen for utstillingen var stor og spørsmålene var mange. Mer enn 40 personer deltok på sopptur i skogen i nærområdet og de fant mye spennende, blant annet duftvokssopp, rødgul piggsopp, kantarell, grønn anistraktsopp, kremler, risker og masse annet. Soppkontrollen hadde jevnt besøk gjennom hele dagen. Soppsakkyndige Connie, Jan Thomas... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑