Medlemsmøte 31. mai

Teppo Rämä skal holde foredrag om marine sopper! Teppo arbeider som postdoktor ved UiT med marin bioprospektering. Han er interessert i mangfold og biologi av sopp, spesielt arter som finnes i havet. Han har skrevet doktorgrad om marine sopper, se her. Vi starter klokka seks og møtes hos Mattilsynet i Tromsø. Det vil bli servert... Continue Reading →

Fagsamling – Fellesskap og mangfold

Årets store happening i Tromsø soppforening! Endelig arrangerer vi medlemstur! Sett av helgen 24 - 26. august da samles vi på feltstasjonen i Skibotn. Det blir forelesninger, soppturer og sosialt samvær. Vi er heldige som får Katriina Bendiksen fra Naturhistorisk museum i Oslo nordover. Det er begrensede plasser, -  så det er første mann til mølla.... Continue Reading →

Årsmøtet avholdt

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2018 TROMSØ SOPPFORENING Referent: Ann-Kristin Haukland Sted : Mattilsynets lokaler i skippergata 16, Tromsø Tid: Onsdag 14.mars, kl 18:30-20:00 Til stedet: 11 medlemmer deltok, inkludert styret. Fra styret: Jan Thomas Schwenke, Ann-Kristin Haukland, Bjørn-Leif Paulsen og Kari Riddervold, vara: Rolf Engstad. Sak 0: Innkallingen og dagsorden ble godkjent uten kommentarer. Jan Thomas ble... Continue Reading →

Innkalling til årsmøte 2018

Tromsø Soppforening avholder årsmøte 14. mars klokka 18:30 i Mattilsynets lokaler Skippergt 16, Tromsø. Nedenfor er saksliste, årsmelding, regnskap, evaluering og årsplan for sesongen 2018. Årsplanen må sees på som et forslag til det nye styret og er derfor ikke endelig fastsatt. Velkommen til årsmøte! Styret i Tromsø Soppforening   Saksliste  årsmøte 2018 Sak  0 ... Continue Reading →

Matsoppkurs for Dyrøy Hagelag

Dyrøy Hagelag er et aktivt hagelag i Midt Troms. Laget tok kontakt med Tromsø Soppforening i vår med ønske om matsoppkurs. Siste helg i august ble kurset holdt med Karin Abeler og Kari Riddervold som kursholdere og soppsakkyndige. Kurset startet lørdagen med en times gjennomgang generelt om matsopper og utstyr man bør ha. Diverse forskjellige... Continue Reading →

Matsoppkurs – starter 31. august

Matsoppkurs hvor du lærer om våre vanligste matsopper og eventuelle giftsopper de kan forveksles med.  Hva er sopp, hvordan bestemme sopp, hvor du finner  sopp, behandling av sopp og enkel bruk av soppen. Målgruppe: Kurset passer for nybegynnere og de som har begrenset seg til få sopparter Sted: Mortensnes skole Start: torsdag 31. august Varighet:... Continue Reading →

Mine sopphistorier

26. april hadde Tromsø Soppforening medlemsmøte. Ti medlemmer kom for å høre Lasse Aleksandersen sitt foredrag "Mine sopphistorier". Lasse var en av stifterne av Tromsø Soppforening og var den første lederen, - noe han var i hele 12 år. Lasse er opprinnelig fra Nesodden men har bodd i Tromsø i mange år. Han har plukket... Continue Reading →

Referat fra årsmøtet 2017

Sted:        Mattilsynets lokaler i Skippergt 16, Tromsø Tid:          Onsdag 22. februar. Klokken 17:10-17:55 Til stede:  Jan Thomas Schwenke, Bjørn-Leif Paulsen, Ann Kristin Haukland, Teppo Rämä, Roger Westmark, Jorunn Albrigtsen, Geir Mathiassen Saker: Sak 0 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av møteleder Valg av referent Behandlet. Jan... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑