Med soppkurv på Jan Mayen

Våre to medlemmer og mykologer Teppo Rämä (UiT Norges arktiske universitet) og Ole Christian Hagestad (Marbank, Havforskningsinstituttet) gjennomførte feltarbeid på Jan Mayen i august. Medlemmene i Tromsø soppforening var invitert til foredrag fra denne spennende turen i soppens havrike. Ni medlemmer deltok på møtet 23. november. Hensikten med turen var å kartlegge soppdiversiteten på Jan... Continue Reading →

Soppkurs for Tekna

Tekna er en fagforening for de med mastergrad i teknisk-naturvitenskapelige fag. Tromsø soppforening har holdt soppkurs for dem i flere år. Også i år var interessen for å delta stor. 17 deltakere fra Tromsø-området deltok. Første dagen var det klasseromsundervisning om sopp. Praksis er helt avgjørende for å lære om sopp som de vanligste soppene... Continue Reading →

Grunnkurs sopp for medlemmer

Tromsø Soppforening har fått mange nye medlemmer i år og i fjor, og vi har fått mange forespørsler om kurs. For å ha mulighet for å ha med mange på kurs, valgte vi derfor i år å holde et litt forenklet grunnkurs med vekt på opplæring gjennom erfaring i felt/på tur. Med fire soppsakkyndige som... Continue Reading →

Planlegging av årets soppsesong

Åtte soppsakkyndige møttes for å planlegge soppsesongen som nærmer seg. Årets endringer i normlista ble gjennomgått. Den største endringer er at navnet på giftkremle er endret til rødkremle. Sesongens første sopptur blir allerede arrangert i morgen 9. juni! Vi skal prøve å gjennomføre flere turer enn i fjor, men er avhengig å ha folk til... Continue Reading →

Fjærekurs

Målsettingen med kurset var å lære kursdeltakerne grunnleggende kunnskap for å prøve ut tang og tare i maten, litt om de forskjellige artene og hvordan man sanker, behandler og konserverer. Kurset hadde hovedfokus på tang og tare, men kurslederne John Richard og Jan Thomas kom også innom noen dyr som lever i fjæra. Deltakerne fikk... Continue Reading →

Nasjonalt nytteveksttreff

Tromsø soppforening jobber lite med nyttevekster, - enn så lenge. Mange er opptatt å lære og bruke nyttevekster. Aust-Agder sopp og nyttevekstforening og Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerte nasjonalt nytteveksttreff på Tromøya en langhelg i mai. 125 deltakere fra hele landet deltok. Mens vi fortsatt har gode skiforhold på Tromsøya, kan man plukke diverse spiselige... Continue Reading →

Sankerne – naturens beste forvaltere

Pål Karlsen kom opp fra Oslo for å snakke om det nye bokprosjektet sitt «Sankerne naturens beste forvaltere» på medlemsmøtet i Tromsø soppforening 26. april. Pål tok oss med på en spennende reise om sankere i ulike land. Er sanking en utdøing aktivitet? Sanking er truet, først og fremst på grunn av urbanisering ved at... Continue Reading →

Kurs i fjæra

Har du lyst å lære om livet i fjæra? Tang og tare og noen eksempler på dyrelivet i fjæra? Hvilke arter egner seg til bruk i matlaging, skal alger renses og hvordan bør de konserveres? Vi har redusert kursprisen for medlemmer til 200 kroner. Du melder deg på her. Fjærekurs er avhengig av når det... Continue Reading →

Aktiviteter 2022 – to kurs annonseres snart

Aktivitetslista for 2022 begynner å ta form (se vedlegg). Datoene mange av arrangementene er allerede bestemt. Første kurs er Kartleggingskurs 20. april. Dette er et praktisk kurs hvor du lærer å registrere funn. Kurset er gratis. Kursansvarlig: Ole Christian Hagestad. Tang og tare kurs vil bli avholdt lørdag 14. mai i Tromsø. Kurset vil bli... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑