Årsmøte og organisasjonssamling i forbundet

Tromsø sopp- og nyttevekstforening er en 39 foreninger som er med i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Nylig ble det avholdt organisasjonssamling og årsmøte over to dager i Oslo. Til sammen deltok ca 70 personer fra hele landet. Vi stilte med tre: Eva Espeland som er styreleder, Ole Georg Pettersen som er vara til styret, og... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑