Bli medlem

Her kan du bli medlem av Norges sopp- og nyttevekstforbund og vi ønsker deg hjertelig velkommen til mange fine opplevelser og ny kunnskap om sopp og nyttevekster.

Medlemmer får prioritert påmelding og medlemspriser på kurs, turer og andre arrangementer lokalt og nasjonalt. Tidsskriftet Sopp og nyttevekster kommer i posten fire ganger i året. Du får rabatt på utvalgte bøker og tilgang på unikt nettstoff.

Medlemsskap koster kr 500,- og en del av kontingenten tilbakeføres vår lokalforening. For familiemedlemmer er medlemskontigenten 125 kroner. Ungdomsmedlemmer betaler 250 kroner.

Velkommen som medlem i Tromsø sopp- og nyttevekstforening!


Gå til Norges Sopp – og nyttevekstforbund

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑