Ørsmå sopptrådar kan halde klimaet i sjakk

Forfatter: Unni Vik, Post-doc, Institutt for biovitskap, Universitetet i Oslo Artikkel sto i Aftenposten 17. mai 2017 og gjengitt med forfatterens tillatelse. Sopp hindrar CO2-utslepp frå jord. Derfor bør dei inn i klimamodellane Rett under føtene våre føregår ei mengd prosessar. Forskarar vert stadig meir klar over rolla mikroorganismar, som sopp og bakteriar, speler i... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑