Noen tips om bruk av nyttevekster

Første grunnregel: Ikke spis noe du ikke vet helt sikkert hva er. For de fleste nyttevekstene gjelder at de smaker best som unge. Vi har knapt noen vår her nord og med sol døgnet rundt skjer utvikling av nyttevekstene meget raskt. Der hvor snøen ligger lenger og hvor det er mere skygge går utviklingen noe... Continue Reading →

Nytteveksttur i Botanisk hage

Knappe to uker før nyttevekstturen ble gjennomført lå det fortsatt mye snø i Botanisk hage.  Men etter noen dager med mildvær og litt sol, tiner snøen fort og plantene kommer meget raskt opp. 18 nyttevekstinteresserte personer deltok på rusleturen i og rundt Botanisk hage. Vi fant alt vi hadde funnet på forrige tur 13 dager... Continue Reading →

Sjampinjonger i Nord-Norge – AiNN

I 2022 sendte Ole Christian Hagestad, kartleggingsansvarlig i Tromsø sopp- og nyttevekstforening søknad til Sabima til et kartleggingsprosjekt for Nord-Norge. Formålet var å se på artsdiversiteten og utbredelsen til sjampinjonger i landsdelen. Sabima støttet prosjektet med 19.000 kroner. Alle foreningene i landsdelen ble invitert til å delta. Dessuten bidro Øyvind Weholt til identifisering av sjampinjongene.... Continue Reading →

Vårsopp: Grankonglehatt

Noen sopper vokser på kongler som er begravd i bakken. Grankonglehatt Strobilurus esculentus vokser på grankongler mens furukonglehatt S. stephanocystis vokser på furukongler. Disse soppene kommer tidlig på våren. Begge er spiselige. Kjennetegn på grankonglehatt: Hatt: 1-3 cm. hvelvet til utbredt, ofte med liten pukkel Skiver: Hvite, tette, utrandete Stilk: 2-5 x 0,1-0,2 cm; hvitaktig... Continue Reading →

Vårens første nytteveksttur er avholdt

13 opprømte medlemmer møttes ved det gamle akvariet for endelig å begynne og sanke nyttevekster. Og ikke minst for å lære! Det er fortsatt tidlig i sesongen, men vi fant følgende arter: Spansk kjørvel, hundekjeks, tromsøpalme, rosenrot, seiersløk, karve, skvallerkål, ryllik, marikåpe, engsyre, mjødurt, geitrams, enghumleblom, hageprimula, strandkål, nyutsprungne rogneblader, vendelrot, krushøymol, høymol og løvetann.... Continue Reading →

Kommersiell dyrking av sopp i Tromsø

De siste årene er det blitt populært å kjøpe kits for å dyrke egen sopp hjemme. Noen satser mer kommersielt. Visste du at det finnes en kommersiell soppdyrker i Tromsø? Gården Tromsopp ble etablert for et par år siden og holder til litt nord for Movika på fastlandet. Gründere er Robin Jeske og Delphin Ruché.... Continue Reading →

Årsmøte og organisasjonssamling i forbundet

Tromsø sopp- og nyttevekstforening er en 39 foreninger som er med i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Nylig ble det avholdt organisasjonssamling og årsmøte over to dager i Oslo. Til sammen deltok ca 70 personer fra hele landet. Vi stilte med tre: Eva Espeland som er styreleder, Ole Georg Pettersen som er vara til styret, og... Continue Reading →

Aktiviteter i 2023

Kalenderen begynner å fylles opp av aktiviteter. Ambisjonsnivået er også ganske høyt i år. Følg med på kalenderen til Forbundet, Facebook og websida over hva som skjer. Medlemmer kan også delta på arrangement i regi av andre foreningen.  Dessuten vil vi jevnlig sende ut e-post. Hvis du ønsker å være med som assistent på noen... Continue Reading →

Historisk årsmøte

Den viktigste saken på årsmøtet var om Tromsø soppforening skulle skifte navn til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Alle medlemmene som var til stede, 19 personer, var positive til forslaget. Som en følge av vedtaket er styret utvidet til seks medlemmer. Hilde Lydersen er valgt inn som vara til styret. Hilde er meget interessert i nyttevekster... Continue Reading →

Vintersopptreffet 2023

Etter tre års pause ble Vintersopptreffet avholdt som fysisk møte, - og kunne også streames. Det var mange gode og interessante foredrag, også for "ikke-nerder". Tromsø soppforening markerte seg meget godt. Ole Christian Hagestad  gjorde en utmerket jobb som møteleder begge dager. Teppo Rämâ holdt et kunnskapsrikt og spennende foredrag om sopp på Jan Mayen... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑