Historisk årsmøte

Den viktigste saken på årsmøtet var om Tromsø soppforening skulle skifte navn til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Alle medlemmene som var til stede, 19 personer, var positive til forslaget. Som en følge av vedtaket er styret utvidet til seks medlemmer. Hilde Lydersen er valgt inn som vara til styret. Hilde er meget interessert i nyttevekster... Continue Reading →

Vintersopptreffet 2023

Etter tre års pause ble Vintersopptreffet avholdt som fysisk møte, - og kunne også streames. Det var mange gode og interessante foredrag, også for "ikke-nerder". Tromsø soppforening markerte seg meget godt. Ole Christian Hagestad  gjorde en utmerket jobb som møteleder begge dager. Teppo Rämâ holdt et kunnskapsrikt og spennende foredrag om sopp på Jan Mayen... Continue Reading →

Innkalling til årsmøtet 2023

Velkommen til årsmøtet 2023, mandag 27. februar klokka 18.00 på Bårstua, Skansen i Tromsø sentrum. Vedlagt følger innkalling med sakspapirer. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt. Innkalling_sakspapirer_årsmøtet_2023 Forslag nye VEDTEKTER FOR TROMSØ SOPPFORENING febr 2023 Innstilling fra valgkomiten 2023 Etter møtet blir det servering av soppsuppe med godt brød til. Om du ønsker mat må du... Continue Reading →

Hva skjedde i 2022 i Tromsø soppforening?

Tromsø soppforening har ved årsskiftet 200 medlemmer, en netto økning på 49 medlemmer siden året før. Aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet var meget ambisiøs og det meste ble gjennomført. For medlemmene ble det arrangert tre møter, syv turer, flere kurs og faglig samling for de soppsakkyndige i Pasvik. Til sammen deltok ca 170 personer... Continue Reading →

Med soppkurv på Jan Mayen

Våre to medlemmer og mykologer Teppo Rämä (UiT Norges arktiske universitet) og Ole Christian Hagestad (Marbank, Havforskningsinstituttet) gjennomførte feltarbeid på Jan Mayen i august. Medlemmene i Tromsø soppforening var invitert til foredrag fra denne spennende turen i soppens havrike. Ni medlemmer deltok på møtet 23. november. Hensikten med turen var å kartlegge soppdiversiteten på Jan... Continue Reading →

Siste soppkontroll avholdt for i år

Det er fortsatt stor aktivitet i soppskogen. På soppkontrollen kom 32 personer innom med 10 soppkurver som ble kontrollert. En person hadde med traktkantareller som de hadde plukket på innlandet. En annen person viste frem bilde av traktkantareller som de hadde plukket på Kvaløya. Noen kom med mørk høstmorkel og faktisk noen unge fine steinsopper.... Continue Reading →

Risker – prekevering og oppskrifter

Sopp- og nyttevekstforeningen Miraculix hadde ansvar for årets høstsopptreff i Pasvik, i Finnmark. Over 100 soppentusiaster fra hele Norge var samlet til et fantastisk treff i hele fire dager. På programmet sto blant annet prekevering og behandling av risker. Miraculix har lagd et nyttig hefte om risker. Det er vedlagt her. Bruk av skarpe risker... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑