Pop-up-strutsevingtur

Visste du at strutseving kan vokse 10 cm i døgnet? Og at den skal plukkes når den er ca 5 - 10 cm stor? Da måtte det bli pop-up tur, og 10 medlemmer kom til Tønsvika på fastlandet. Turleder Connie Rossing Moe innledet med å vise strutseving og ormetelg, likheter og ikke minst forskjeller mellom... Continue Reading →

Medlemstur til Ramfjorden

12 medlemmer møtte opp på skolen i Ramfjord. Turledere var Jan Thomas Schwenke og Connie Rossing Moe. Det ble funnet en god del kremler i alle mulige fargesjatteringer. Dessuten fant vi rimsopp, diverse typer risker, seig høstmorkel, bjørkemusserong, reddikmusserong, røyksopp, honningsopp og stubbeskjellsopp. På hemmelig sted ble det funnet en god del kantareller!

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑