Kalender/aktivitetsliste/påmelding

Aktiviteter i 2024

Alle aktiviteter legges ut i Kalenderen til Norges sopp- og nyttevekstforbund i god tid med informasjon om tid, sted, eventuell pris og påmelding. Lenke finner du her. Vær, sesong og tilgjengelige ressurser kan påvirke tidspunkter og gjennomføring. De fleste aktivitetene blir også lagt ut på FB og medlemmene for tilsendt epost. Husk at du også kan delta på aktiviteter hos de andre 41 foreningene spredt over det ganske land! Vil være med å arrangere aktiviteter? Har du forslag til andre aktiviteter? Kontakt oss gjerne. Send en SMS til Eva på 95282421.

Mer detaljer om de ulike aktivitetene kommer!

Nyttevekstaktiviteter

 • Medlemsmøte 5. mars med nærmere informasjon om planlagte nyttevekstaktiviteter
 • Nyttevekstkyndigkurs våren 2024– teori på nett kombinert med kollokvier og turer.

Kollokvier  (2, april, 23. april, 14. mai) Hvor og når finner du i kalenderen. Vi starter med turer så snart det begynner å bli bart i fjæra. Både disse kollokviene og turene er åpne for alle medlemmer.

 • «Kurs på tur» i  juni i uke 25, midt i uka på ettermiddagen . Hvis interessen ar stor blir det to kurs. Introduksjon til noen vanlige nyttevekster. Kursholdere er nyttevekstkyndige Hilde Lydersen og Cathrin  Nikolaisen.
 • Medlemsturer utover våren og sommeren. Følg med i kalenderen.
 • Tangkurs/tur 22. mai ettermiddagen. I fjæra på Sørtromsøya. Info kommer. Ansvarlig John Richard Hansen.

Soppaktiviteter 

 • Kjuketur i mai, ved Mortensnes/Rideskolen. Ved Eva Espeland.
 • Morkeltur på campus UiT, omkring 10. juni.  Ved Truls Tunby Kristiansen.
 • Medlemsturer hver onsdag fra midten av august til midten av september, inklusiv tur for barnefamilier.
 • Soppkontroller i Tromsø hver søndag fra 4. august – 6- oktober.
 • Soppkontroll på Lyngseidet lørdag 31. august og på Nordkjosbotn i september.
 • Grunnkurs i slutten av august, ved behov er det aktuelt med to kurs.
 • Soppsakkyndigkurs 2024-2025, med mulighet for eksamen i 2025.
 • Soppensdag søndag 1. september, med sopputstilling, aktiviteter for barn, smaksprøver stekt sopp, soppkontroll og sopptur i nærområdet

Andre kurs og medlemsaktiviteter

 • Sjampinjongprosjektet 2023: Medlemsmøte i mai med presentasjon av fjorårets funn. Ved prosjektleder Ole Christian Hagestad.
 • Sopp- og plantefargekurs oktober/november. Oppstartsmøte medio juni.
 • Introduksjon til bruk av artsobservasjoner medio juni. Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Kartleggingsprosjekt 2024 – tema annonseres senere. Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Medlemsmøte i oktober/november med oppsummering av sesongen.
 • Fungi Film Festival i november/desember

Aktiviteter i 2023

Sopp- og nyttevekstforbundet har en felles kalender for alle medlemsforeningene. Her er lenken direkte til kalenderen til Tromsø sopp og nyttevekstforening. Noen av arrangementene krever påmelding og fordrer at du er innlogget for å melde deg på. Merk at du som medlem også har anledning til å delta på aktiviteter til andre foreninger. Oslo og omegn har mange aktiviteter, og om du er i Oslo kanskje noe som kan være av interesse for deg?

Nedenfor er oversikt over planlagte aktiviteter i 2023. Aktivitetslista er meget ambisiøs og vi er pt usikre om vi klarer å gjennomføre alle aktivitetetene. Vi trenger folk som kan bidra på mange måter. Selvom du ikke er soppsakkyndig er det mange måter å bidra på. Meld deg gjerne til eva.espeland@hotmail.com

Offentlig soppkontroller

Soppkontroller søndager klokken 14–16 på Tromsø museum (hvis ikke annet sted er angitt). Det blir utstilling av sopp.

Dato Aktivitet
6. august Soppkontroll
13. august Soppkontroll
20. august Soppkontroll
27. august Soppkontroll
3. september. Soppens dag med soppkontroll, sopptur, utstilling med mer.
10. september Soppkontroll
17. september Soppkontroll

Kurs, medlemmer har fortrinnsrett

Type kurs Dato
Nyttevekstkurs 19. juni introkurs, 20. og 21. juni for litt viderekommende
Videregående matsopp Teori 12 juni, felt 26. og 27. august.
Grunnkurs sopp 14. og 16. august. For info og påmelding se her.
Juleverksted i samarbeid med Tromsø museum Desember. Dato ikke fastsatt.

Kun for medlemmer

Aktivitet/tema Dato
Årsmøte 27. februar
Medlemsmøte. Kartlegging av sjampinjong i Nord-Norge. Resultater fra prosjektet som ble gjennomført i 2022 vil bli presentert. Invitasjon kommer på e-post og lagt på Facebook-gruppa. 11. mai
Soppsakkyndige, møte om sesongens kontroller og kurs. Ansvarlig: Jan Thomas Schwenke. Møtes avholdes hos Mattilsynet og starter klokka 17.00. 7. juni
Morkeljakt på campus Tromsø. 8. juni
Nyttevekstturer vil bli arrangert  i Botanisk hage. 10. mai, 22. mai
Sopptur. 16. august
Sopptur, for familier med barn. 23. august
Sopptur. 6. september
Sopptur. Jakten på den gule trompet. Oppmøte i Øverbygd. Ansvarlig: Kari Riddervold 16. september
Kartleggingshelg Senja/Ånderdalen, info kommer. 8. – 10. september
Jubileumsfest/høsttakkefest. Vi fyller 20 år og det skal feires! Oktober/november
Medlemsmøte. Tema avklares senere. November

Gå til kalender

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑