Om oss

Litt om Tromsø sopp- og nyttevekstforening

Tromsø soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997.

Under kursingen i 1995 deltok tre personer som har betydd mye for at foreningen ble stiftet, og som har vært til inspirasjon i etterkant: Alfred Granmo og Geir Mathiassen, begge tilknyttet Tromsø museum, og ikke ukjente Per Marstad fra Tønsberg. Alfred var aktiv i styret de første årene, og hadde også regien under en fantastisk hyggelig og lærerik tur til Malm gård i Evenes. Per og Geir var med. Som mykolog har Geir interesse for mikrosopper som vi andre knapt legger merke til. Per Marstad har vist stor interesse for vår landsdel. Kanskje er det kransmusserongen han har funnet her, som gjør at Per vender nordover år etter år? Vi har hatt en rekke medlemsturer der Per har deltatt med sine kunnskaper. Vi har mye å takke ham for!

Foreningen har en liten kjerne aktive, og  soppkontrollører som tar jobben med å arrangere turer og kontroller. Dette har vært en utfordring helt fra vi ble stiftet, og derfor er rekruttering av nye medlemmer en viktig sak for oss. Minst like viktig er det å få et tilskudd av nye soppsakkyndige til byen. Kurs for soppsakkyndige ble derfor startet opp høsten 2013 og 2019. Soppsakkyndighetseksamen ble gjennomført høsten 2014 og fem besto, seks besto i 2020. I dag har vi 22 soppskakyndige.

I 2012 meldte Tromsø Soppforening seg inn i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Som følge av innmeldingen ble vedtektene endret. Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for tilsammen 38 medlemsforeninger i alle landets fylker, med til sammen ca 6000 medlemmer.

Årsmøtet 27. februar 2023 stemte enstemmig for at foreningen også skal være en nyttevekstforening. Navnet til foreningen nå er: Tromsø sopp- og nyttevekstforening.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑