Hvordan bli en trygg soppsanker?

Nybegynner? Usikker? Hvordan og hvor starter du? Noen tips

Det finnes rundt 3400 forskjellige sopparter i Norge. Omtrent to hundre av dem er spiselige. Norges sopp- og nyttevekstforbund har sluttet å bruke begrepet «sikre sopper» om matsopper som ikke har giftige dobbeltgjengere. Blant ukyndige sopplukkere vil det alltid være fare for misforståelser og forveksling. I stedet fokuseres det på sopparter som er enkle å lære og som av den grunn er trygg matsopp.

Her er noen innledende tips:
•    Gå på sopptur med folk som «kan» sopp og lær noen enkle matsopper og holde deg til disse inntil du er 100 % sikker.
•    Ikke vær for ambisiøs. Begrense antall nye arter til en – tre hver sesong. Ikke begrens informasjonsinnhentingen til bøker og/eller Internett når du vil lære en ny art. Få alltid nye sopper bekreftet på soppkontroll eller av kyndig sopplukker.
•    Gå til innkjøp av en god soppbok.
•    Delta på soppturer og soppkontroll arrangert av dine lokale soppforening.
•    Spis aldri rå og ubehandlet sopp. Noen arter kan være giftige som rå. Sopp er dessuten tungt fordøyelig. All sopp bør derfor varmebehandles godt (eksempelvis skal rødskrubb varmebehandles 20 minutter).
•    Spis aldri sopp du ikke er 100 prosent sikker på! Det er lov å si nei takk.

Tips til selve plukkingen/jakten:
•    Det er øynene som gjør jobben når man jakter på sopp. Særlig på dager med sterkt sollys er det lett å overse noe hvis vi går for fort. Holde tempoet nede og sveip langsomt blikket rundt i terrenget. Etter hvert blir du trent til «å lese» terrenget og kan ofte forutsi hvilke arter vokser her.
•    Et viktig kjennetegn for å skille arter fra hverandre er å se under sopphatten. Sopp har enten skiver, riller, rør, porer eller pigger. Soppbøkene beskriver ofte dette med gode tegninger.
•    Sopp som skal artsbestemmes på soppkontroll må være mest mulig intakt, inkludert stilken.
•    Plukk i kurv, – ikke bruk plastpose eller bøtte. Bruk en god kniv til å grovrense soppen ute i marka. Fjern nederste del av stilkene og grovrens for jord og annet rusk. De større soppene kan du dele i to for å se om de er markspist.
•    Velg yngre og friske eksemplarer. De største soppene har ofte grov konsistens og kan være beske i smaken.
•    Blant aldri gift- eller matsopp. En liten bit av en giftsopp kan fort gjemme seg innimellom matsoppen. Bruk separate papirposer eller jordbærkurver til sopper du ikke kjenner.
•    Soppen bør prekeveres (renses og håndteres) så fort som mulig, enten den skal forvelles, fryses, saltes, tørkes eller oppbevares fersk. Husk at det tar tid å prekevere fangsten og sopp er ferskvare.

•    La de minste soppene stå igjen. Du kan komme tilbake en annen gang eller soppene kan få anledning til å spre sporene sine.

God soppjakt!

 

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑