Nytteveksttur i fjæra

Nyttevekstene som vokser i fjæra har ofte andre egenskaper enn plantene på land. Bladene er tykkere , mer sukkulente og flere har en antydning av saltsmak. Dette gir særegne smaker og tyggeopplevelser. Og fjæra på Tromsøya kunne by på flere strandplanter. På turen fant vi: Tangmelde, fjæresauløk, store mengder med strandkjempe, strandarve og strandkjeks.

Strandkjempen kan vokse skrint i fjæra.

Andre planter vi fant var: Harerug, mjødurt, geiterams, høymole, hundekjeks, spansk kjørvel, groblad, kystbjørnekjeks, rød- og hvitkløver, tunbalderbrå, løvetann, ryllik og karve. Flere av plantene er klare for høsting, noen begynner å bli litt slitne mens andre fortsatt må vente litt.

Yngleknoppene på harerugen er klare til å sankes.

Turledere var: Hilde Lydersen, Cathrin Nikolaisen og Kari Riddervold.

Frøene til spansk kjørvel begynner å bli sankemodne. Og det er mange av dem der de vokser.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑