Grunnkurs nyttevekster avholdt!

Tromsø sopp og nyttevekstforening avholdt denne uka sitt første grunnkurs i nyttevekster. Kursledere var nyttevekstkyndige Cathrin Nikolaisen og Hilde Lydersen. Deltakerne møttes ved gapahuken på Holt Økopark, hvor vi startet med prat om bærekraftig sanking, bruk av det digitale grunnkurset og de ressursene som deltakerne har fått tilgang til på nettsiden. Vi hadde med brosjyrer om nyttevekster, oppskrifter og bærekraftig sanking. Vi hadde også en runde hvor hver enkelt kort fortalte om seg selv og hvilken erfaring som hen har med sanking, og forventning til kurset.

Deretter gjennomgikk vi noen arter før vi gikk ut i området hvor vi snakket om flere av artene som vi fant. Kvelden ble avsluttet i gapahuken hvor deltakerne fikk stille flere spørsmål og smake på frø som kurslederne hadde med. Vi snakket også om de giftige artene på kurset, i tillegg til noen flere av de giftige artene. Vi fant en rekke arter som fiol, mjødurt, tromsøpalme, marikåpe, løvetann, turt, gjøksyre, harerug, skogstjerneblom, høymole, seiersløk (i parsellene), gran, engsyre, enghumleblom, kløver og groblad. En veldig trivelig kveld, og deltakerne vil gjerne ha flere turer, blant annet snakket vi om tur i fjæra for å se på de artene som er der. Været var ikke det beste, men det regnet ikke, selv om det ble kaldt etter hvert.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑