Flott kjuketur i nydelig vårvær!

Turen gikk i terrenget ovenfor rideskolen på Solneset, et område preget av mye gammel og død bjørk som gir et godt utgangspunkt for å finne kjuker. I alt åtte deltok på turen, syv av disse var medlemmer. Vi startet med å se litt på ulike tørkede kjuker som turleder Eva Espeland hadde med (kjuker kan være veldig dekorative!), og med å gå raskt gjennom på kjukeheftet til Norges sopp- og nyttevekstforbund som gir en veldig fin innføring til å lære mer om disse fascinerende soppene. Kjuker er vedboende sopp som lever av  bryte ned trevirke og gjør derfor en viktig «jobb» med å frigjøre næringsstoffene i døde trær.

Og vi fant i løpet av turen ganske mange av de vanlige artene på bjørk og løvtrær, og noen mer sjeldne. Vi fikk se både knuskkjuke, knivkjuke, beltekjuke, labyrintkjuke, kreftkjuke (chaga), svart ildkuke, og også lønnekjuke og valkildkjuke som er mer sjeldne. Flere barksopper ble også observert, blant annet skorpelærsopp. I et lite granholt fant vi også den gode vårsoppen grankonglehatt som flere ikke hadde sett før.

Det fine med kjuker er at så mange av de er flerårige og du kan finne de hele året!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑