Pop-up-strutsevingtur

Visste du at strutseving kan vokse 10 cm i døgnet? Og at den skal plukkes når den er ca 5 – 10 cm stor? Da måtte det bli pop-up tur, og 10 medlemmer kom til Tønsvika på fastlandet. Turleder Connie Rossing Moe innledet med å vise strutseving og ormetelg, likheter og ikke minst forskjeller mellom disse. Dessuten er bærekraftig sanking viktig. Man skal ikke plukke mer enn 1/3 av planten, og de aller minste bør gjerne få stå litt til før de sankes. Strutseving bør ikke spises rå, men varmebehandles. Det kan kokes, stekes (gjerne sammen med diverse annet grønt), og fryses.

Ormetelg til venstre, strutseving til høyre.

De første strutsevingene som ble funnet i dalen var allerede for store til å plukkes. Men det er en fin måte å lære forskjell på strutseving og ormetelg på, og etter hvert virket alle turdeltakerne sikre på forskjellene og dermed kunne plukke på egenhånd. Med den varmen vi har nå må du skynde deg hvis du ønsker å sanke  strutseving. Du kan også lete litt høyere og i skyggefulle områder, – der kommer den senere.

Alle bilder tatt av Conning Rossing Moe.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑