Nytteveksttur nært fjæra

Kollokviegruppa som holder på med kurs i nyttevekster møttes til vårens første felttur. Tidlig på våren er det lurt å oppsøke fjæra hvor det blir tidlig bart. Og vi fant hele 19 pensumarter: Skjermplantene: Tromsøpalme, skvallerkål, spansk kjørvel, strandkjeks, karve og hundekjeks. Andre arter: Harerug, strandarve, strutseving, seiersløk (den er plantet), ryllik, marikåpe, enghumleblom, gåsemure, mjødurt, engsyre, geiterams, gressløk og krushøymol. Det var mye smått, men allerede om en ukes tid bør flere arter kunne finnes. Etter leting og sanking hadde vi gjennomgang av alle artene. Hva er de viktigste kjennetegnene? Hvordan skille for eksempel karve og ryllik? Hva kan spansk kjørvel brukes til? Neste tur blir 27. mai i Botanisk hage, se kalender for informasjon.

Turledere var Hilde Lydersen og Kari Riddervold.

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑