Årsmøte og organisasjonssamling i Norges sopp- og nyttevekstforbund

13. og 14. april var foreningene tilsluttet Norges sopp- og nyttevekstforbund samlet til organisasjonssamling og årsmøte i Oslo. Fra Tromsø sopp- og nyttevekstforening deltok: Eva Espeland, Teppo Rämä og Kari Riddervold.

Organisasjonssamlingen tok opp temaer som:

  • Nyttevekster i 2024 og årene som kommer
  • Nytt fra administrasjonen
  • Kursportalene og nettkursene
  • Turledelse – hva og hvordan?
  • Styrehåndboka
  • Om valideringsarbeidet

Innledningvis fortalte Live om hennes første år som ansatt i forbundet, – og hun skrøt av oss. Av bredden i organisasjonen. Vi er en friluftsorganisasjon, en biologisk organisasjon og vi høster av naturen til mat og annen bruk. Vi har et vell av aktiviteter, såvel i antall som i faglig bredde,  som medlemmene står for. Noen temaer ble diskutert i grupper, mens andre ble tatt i plenum. Og engasjementet var stort! Vi har mye å lære av hverandre, hvordan andre foreninger gjør ting og tang og ikke minst bli kjent med hverandre. Og mange gode forslag ble lansert. Til neste år skal det arrangeres  Løvetannens dag!

Årsmøtet ble stort sett gjennomført som planlagt. 65 delegater deltok på årsmøtet. I tillegg tilkom 14 fullmakter. Styreleder Steinar Weseth ble gjenvalgt for ett år. Nye vedtekter gjør at styreleder kun velges for ett år ad gangen. Kari Riddervold ble gjenvalgt og er også dette året nestleder i forbundet. Styremedlem Teppo Rämä var ikke på valg.

Her kan du lese referatet.

NSNF_Årsmøte_2024_Protokoll_signert

 

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑