Aktiviteter 2024

Alle aktiviteter legges ut i Kalenderen til Norges sopp- og nyttevekstforbund i god tid med informasjon om tid, sted, eventuell pris og påmelding. Lenke finner du her. Vær, sesong og tilgjengelige ressurser kan påvirke tidspunkter og gjennomføring. De fleste aktivitetene blir også lagt ut på FB og medlemmene for tilsendt epost. Husk at du også kan delta på aktiviteter hos de andre 41 foreningene spredt over det ganske land!

Nyttevekstaktiviteter

 • Medlemsmøte 5. mars med nærmere informasjon om planlagte nyttevekstaktiviteter
 • Nyttevekstkyndigkurs våren 2024– teori på nett kombinert med kollokvier og turer.
 • Nytteveksttur 27. mai i Botanisk Hage
 • Nyttevekst grunnkurs, onsdag 19. juni, hvis interessen ar stor blir det to kurs. Introduksjon til noen vanlige nyttevekster her nord. Kursholdere er nyttevekstkyndige Hilde Lydersen og Cathrin  Nikolaisen.
 • Medlemsturer utover våren og sommeren. Følg med i kalenderen
 • Tangkurs/tur 22. mai ettermiddagen. I fjæra på Sørtromsøya. Info kommer. Ansvarlig John Richard Hansen og Jan Thomas Schwenke.

Soppaktiviteter 

 • Kjuketur 29. mai, ved Mortensnes/Rideskolen. Ved Eva Espeland.
 • Morkeltur på campus UiT, omkring 10. juni.  Ved Truls Tunby Kristiansen.
 • Medlemsturer hver onsdag fra midten av august til midten av september, inklusiv tur for barnefamilier.
 • Soppkontroller i Tromsø hver søndag fra 4. august – 6- oktober.
 • Soppkontroll på Lyngseidet lørdag 31. august og på Nordkjosbotn i september.
 • Grunnkurs i slutten av august, ved behov er det aktuelt med to kurs.
 • Soppsakkyndigkurs 2024-2025, med mulighet for eksamen i 2025.
 • Soppensdag søndag 1. september, med sopputstilling, aktiviteter for barn, smaksprøver stekt sopp, soppkontroll og sopptur i nærområdet

Andre kurs og medlemsaktiviteter

 • Sjampinjongprosjektet 2023: Medlemsmøte i mai med presentasjon av fjorårets funn. Ved prosjektleder Ole Christian Hagestad.
 • Sopp- og plantefargekurs oktober/november. Oppstartsmøte medio juni.
 • Introduksjon til bruk av artsobservasjoner medio juni. Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Kartleggingskurs 17. juni 2024.  Ved kartleggingsansvarlig Roger Andersen.
 • Medlemsmøte i oktober/november med oppsummering av sesongen.
 • Fungi Film Festival i november/desember

Vil  du være med å arrangere aktiviteter? Har du forslag til andre aktiviteter? Kontakt oss gjerne. Send gjerne en SMS til Eva på 95282421.

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑