Den stille uke?

Ingen stille uke når kurssesongen har startet opp. Kurs tre kvelder på rad.

Mandag startet det digitale kurset for nyttevekstkyndige (man trenger ikke å ta eksamen). Fra vår forening deltar 15 personer! Første kurskveld handlet om informasjon om kurset, portalen, pensum mm. Kjøkkensjef Jørgen Ravneberg og sanker Jim-Andre Stene snakket om hvilke nyttevekster de liker best og hvordan de bruker dem. Neste kurskveld var onsdag hvor bærekraftig sanking var hovedtema.

Tirsdag var det fire-timers soppmaraton med gjennomgang av hele pensum for soppsakkyndige og andre soppinteresserte Jim-Andre Stene hadde ansvaret for maratonet. Nylig kom flere endringer i normlista. Blant annet har flere arter endret status fra Ikke spiselig til spiselig. Så nå kan irrgrønn kragesopp og pepperrørsopp (med merknad) spises! De skal prøves til høsten!

Hva er normlista?

Normlista er en veiledning for soppkontrollører. Listen skal gi soppkontrollørene lett og trygg tilgang til nyeste kunnskap om artenes kjemiske sammensetning og forgiftningsrapporter knyttet til sopparter. Listen har fire kategorier: spiselig, ikke matsopp, giftig og meget giftig.
Normlisten utarbeides av Fagmykologisk råd på vegne av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Rådet består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑