Årsmøtet har talt!

Årsmøtet ble avholdt 26. februar i kantina til Tromsø Rådhus. 23 medlemmer deltok på møtet. Alle sakene ble vedtatt som foreslått. Styret har fått en litt endret sammensetning. Jan Thomas Schwenke og Kari Riddervold gikk ut av styret. De fortsetter som henholdsvis soppsakkyndigansvarlig og nyttevekstansvarlig. Hilde Lydersen rykket opp fra varamedlem til ordinært styremedlem. Hun er nyttevekstkyndig. Jacob Bardal ble valgt inn som nytt styremedlem og Ute Vogel som vara. Aase Tveito ble gjenvalgt som styremedlem. Eva Espeland fikk fornyet tillit som styreleder. Bjørn Leif Paulsen og Larissa Acharya var ikke på valg.

Etter årsmøtet holdt Roger Andersen og Pernille Næss fra Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening foredrag om forvekslingsarter (sopp). Alvorlige forvekslinger er ikke så vanlig, – men de skjer. Eksempler de kom med var blant annet kantarell (ribbesopp) versus skivesopper, spiss giftslørsopp versus traktkantarell, hvit fluesopp versus sjampingjong og stubbeskjellsopp versus flatklokkehatt og honningsopp. Roger og Pernille er ansvarlige for Soppsnakk som sendes første tirsdag i måneden i regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Roger og Pernille har flyttet til Storsteines i Balsfjord kommune, – iallfall for ett år. De har meldt overflytting til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Velkommen til oss!

Referat underskrevet årsmøte 2024

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑