Mer enn 110 nye sopparter for Ånderdalen nasjonalpark!

Tromsø sopp- og nyttevekstforening (TNSF) gjennomførte helga 8.-10. september en veldig vellykket kartlegging av storsopper på Senja, nærmere bestemt i Ånderdalen Nasjonalpark! Det var kun 24 arter som tidligere var registrert, så behovet for å få kunnskap om hvilke sopparter som finnes i nasjonalparken var stort. Nasjonalparkstyret hadde på forhånd plukket ut fem områder av særlig interesse, med helt ulike naturtyper (ospeskog, flommarkskog og ulike furuskogstyper) og vi rakk å registrere i tre av dem.

Turen ble til takket være vår kartleggingsansvarlige feltmykolog, Ole Christian Hagestad, som hadde søkt og fått bevilget midler fra Sabima som dekket reise og opphold. Etter litt forfall var vi i alt 12 stykker fra TSNF som var med på turen. I tillegg til Ole Christian deltok fire soppsakkyndige og syv medlemmer med ulik kompetanse på arter. Ettersom få arter tidligere var kartlagt, var det enklere for gjengen fra TNSF å bidra da også helt vanlige arter som kantarell og rødskrubb kunne registreres. Men alle bidro med sitt, og til sammen fikk vi da registrert mer enn 110 arter! I tillegg er det en god del prøver som ikke enda er analysert, så det endelige tallet kan fort bli høyere.

Lørdagen delte vi oss i to lag, ett som hadde en flott gammel ospeskog som mål, det andre laget kartla i furuskog. Det blåste godt den dagen, og de av oss som var i ospeskogen ble helt fasinert av den mektige lyden ospebladene lagde i vinden. Søndagen gikk et lag i et krevende kystfuruskogsterreng, mens det andre laget valgte en litt lettere løype i nasjonalparken. Vi gjennomførte også soppkurs og soppkontroll med utstilling på Sážža (som er samisk for Senja) på søndagen. Til tross for annonsering via blant annet Friluftukas arrangementer var det få på kurs og kontroll.

De mest spesielle funnene fra turen var en liten blekksopp som vokser fra en liten knoll som lukter som rå potet (Coprinopsis tuberosa), lurvesøtpigg (Phellodon fuligineoalbus) som i utgangspunktet trives litt lengre inn i landet, en god del rosa sleipsopp (Gomphidius roseus) som kun lever sammen med seig kusopp (Suillus bovinus) og mange flere. En fullstendig rapport kommer litt senere i høst.

Naturforvalter Ingve Birkeland i nasjonalparken bistod med all praktisk tilrettelegging på Sážža. Her samlet vi oss etter turene for å artsbestemme ukjente sopper og registrere funn inn i Artsobservasjoner. Det ble en veldig lærerik opplevelse for mange som ikke tidligere hadde holdt på med kartlegging.

Områdene vi kartla lå til dels langt inne i nasjonalparken og med til dels krevende terreng, så det ble lange turer og god trim. Dette var kanskje ikke godt nok kommunisert og kom noe overraskende på enkelte, men alle gjennomførte med stil!

Bildet fra gapahuken viser slitne turmedlemmer på vei tilbake fra lørdagens turer. I kulpen nedenfor hoppet laksen så her var det mange fine naturopplevelser.

Vi overnattet på hyttene Tennvassbu og Trollheimen ikke langt fra Sážža. De hadde enkel standard, men vi koste oss masse med nydelige felles middager som selvfølgelig også inneholdt godt med ulike sopper.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑