Videregående soppkurs

I år dro vi i gang et videregående soppkurs. En kveld med teori på forsommeren, ei helg i felt pluss et par ettermiddagsturer. I tillegg tilgang på Sopp og nyttevekstforbundets digitale begynner- og videregående soppkurs. Tanken var å få gått i gjennom/demonstrert flest mulig av de artene og slekter vi har mulighet for å finne i Troms som inngår i soppkontrollørpensumet. Så opprinner høsten med en av de tre dårligste soppår siden 1975, minst! Ettermiddagstur før planlagt felthelg var bare å glemme.

Stubbeskjellsopp.

Felthelga ble Skibotn, Signaldalen og Ramfjord besøkt. Furumoene i Skibotn var soppfri men lenger opp i dalen var det bedre. Det var ikke mye av hver art men det ble etter hvert mange arter, og det var jo hovedmålet. Rør-, skive-, pore-, korall-, kantarell-, røyksopp og morkler. Av rørsoppene demonstrerte vi 11, manglet bare seig kusopp. 12 risker, 12 kremler, 7 slørsopper ble artsbestemt pluss en del som vi ikke hadde navn på. Av giftsopp ble det funnet pluggsopp, flatklokkehatt og hvit fluesopp. Til sammen 70 arter så deltakerne følte seg sikkert rimelig mette på nye arter. Det gjensto likevel mange arter spesielt innen fluesopper, musseronger og vokssopper. Siden den helga har jo soppsesongen tatt seg godt opp så det er håp om å få demonstrert noen flere på kommende ettermiddagsturer.

Fotograf: Connie Rossiing Moe og Eva Espeland.

Diverse kremler og risker.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑