Sopptur i Narvik

Tromsø sopp- og nyttevekstforening har medlemmer i hele Troms, Altaområdet, Vesterålen/Lofoten og i Ofoten. Denne gangen ble det arrangert tur i Narvik til Håkvikdalen. 12 personer møtte opp til rusletur i de vakre omgivelsene. Turen varte i 1 ½ time og i felles flokk ruslet vi 300 meter innover en skogsvei – lenger kom vi ikke.

Flere i turfølget hadde ambisjoner om å lære kremler og risker og det ble rikelig anledning til å se mange eksemplarer på det. Langs veien fant vi en 15 talls sopparter, hvorav flere typer kremler og risker. Vi fant også steinsopp og diverse andre rørsopper, fluesopper, blekksopp mm. En furu vokste ved siden av veien der vi gikk. Og hva fant vi der? Selvfølgelig smørsopp. Det er mye smørsopp å finne rundt furutrær for tiden.

Til tross for en dårlig soppsesong så langt, finner man alltid sopp og nye arter som kan læres. Og ikke minst er det inspirerende å møte engasjerte folk som higer etter å lære mer, om nye arter, prekevering og oppskrifter. Ønsket fra turdeltakrne var unisont: Vi ønsker soppkurs i Narvik neste år!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑