Regnet har gjort underverker og folk finner sopp!

Søndag 20. august ble det avholdt soppkontroll og sopputstilling. Noe skjer ute i soppskogen og antall folk som kom, øker jo lenger ut i sesongen vi kommer. Denne søndagen ble fem kurver kontrollert. Ti voksne og tre barn kom. Disse soppartene lå i kurvene: Rød- og brunskrubb, hul- og skjeggriske, skarpe kremler, gulbrun ridderhatt, kantarell, kniv- og sokkjuke. Soppkontrollører var Trine Bottolfsen og Lasse Aleksandersen.

Bjørn Leif Paulsen hadde plukket diverse sopparter i Finland til en fin sopputstilling. Han kunne  melde at det er ørkentørt i Skibotn med at det er bra med sopp i Dividalen.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑