Første soppkontroll avholdt

Bildet er tatt av avisa iTromsø.

Bjørn-Leif og Larissa rigget seg opp i solsteken med bøker og brosjyrer. Ingen sopplukkere dukket opp. Men to studenter kom for å lære om sopp av de to soppkontrollørene. Under de to timene ble det også mulighet til å snakke om foreningens arbeid og nyttevekster. To journalister fra henholdsvis Bladet Tromø og Nordlys dukket opp. Begge avisene har hatt artikler på første side, med fokus på den veldig dårlige sesongen. Vi trenger mye nedbør, – raskt.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑