Nytteveksttur med fokus på høsting av frø

Det er midt i juli og stadig nye nyttevekster dukker opp, mens noen visner ned og mange har forandret utseende betydelig. Ett eksempel er Tromsøpalmen som var så liten og uskyldig i slutten av mai og som nå blomstrer med sine enorme blomster og brer de svære bladene sine utover som hindrer andre planter å vokse opp. De ti deltakerne som deltok på nyttevekstturen så dette veldig tydelig.

Turen gikk først til UiTs «medisinske hage» ved Farmasibygget. I denne hagen finnes en 30-talls medisinske planter, blant annet den meget giftige revebjellen. Deretter gikk turen videre til UiTøs grønnsakshage. Maisen begynner faktisk å bli moden, – og det i Tromsø! Siste destinasjon var Botanisk hage. På vei gjennom skogen fant vi blant annet turt, sisselrot, engsyre, høymol og harerug.

I Botanisk hage var det full blomstring og en del planter hadde allerede produsert frø. I skogen litt utenfor hagen plukket vi frø av spansk kjørvel og flere smakte på yngleknoppene til harerug. Stornesle og høymol er klare til og høstes. Vi er mange som ønsker å lære mere om høsting og bruk av frø, og oppfordrer folk til å dele kunnskap. Det er plantet åkerbær i Botanisk hage som vi studerte nøye. Det vokser ville åkerbær noen steder på Tromsøya. De vil bli fulgt nøye og smakt på om de kommer til å bære frukter i år.

Det tre nyttevekstkyndige, Hilde, Lili og Cahtrin var samlet for første gang!

 

Funfacts om harerug:

Latinsk navn: Bistorta vivipara. Vivipara betyr å føde levende unger. Nederst på aksene er blomstene erstattet med yngleknopper. Harerug formerer seg hovedsakelig med disse yngleknoppene. Knoppene har en litt nøtteaktig smak. Disse er eneregirike, med høyt innhold av karbohydrater og proteiner.

For mer infomrasjon se her.

 

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑