Sjampinjonger i Nord-Norge – AiNN

I 2022 sendte Ole Christian Hagestad, kartleggingsansvarlig i Tromsø sopp- og nyttevekstforening søknad til Sabima til et kartleggingsprosjekt for Nord-Norge. Formålet var å se på artsdiversiteten og utbredelsen til sjampinjonger i landsdelen. Sabima støttet prosjektet med 19.000 kroner. Alle foreningene i landsdelen ble invitert til å delta. Dessuten bidro Øyvind Weholt til identifisering av sjampinjongene. Resultatene fra prosjektet ble presentert av prosjektleder Ole Christian Hagestad på et medlemsmøte 12. mai. 11 medlemmer deltok fysisk, mens 10 personer deltok på nett.

Resultater

Det ble ikke vært arrangert noen spesifikke kartleggingsturer i forbindelse med prosjektet, alle innsamlinger er foretatt av personer på eget initiativ. Sesongen ble startet med første kollekt 21. juli og avsluttet 26. september. 19 personer deltok i prosjektet og de leverte til sammen 61 kollekter fra Nordland, Troms og Finnmark. 50 av kollektene ble videresendt for DNA-sekvensering. Resultatene viser at 70 % av funnene var de fire sjampingjongartene: Tvillingsjampinjong, sprekksjampinjong (ligner åkersjampinjong), porfyrsjampinjong og blodsjampinjong.

I Nordland ble det levert 16 kollekter med i alt 9 arter. Det ble funnet Norges første bekreftede funn av hvit blodsjampinjong som er DNA-sekvensiert. På Hamarøy i en maurtue ble det funnet den sterkt truede arten dynesjampinjong. I Norge er den tidligere funnet på to lokaliteter; i sanddyner i Sola og Farsund. Dessuten ble det funnet to arter som det er funnet så få eksemplarer av tidligere i Norge at de enda ikke har fått norsk navn.

I Troms ble det levert 39 kollekter som utgjorde 13 arter. Flere av artene har nå fått ny nordgrense. Også her ble hvit blodsjampingjong funnet. Det mest spennene funnet i Troms var Agaricus sandianus. Den ble beskrevet første gang i 2007 i Nord-Amerika. Deretter funn to og tre i Nord-Amerika i 2021 og 2022. Og det fjerde funnet av Eva Espeland i Lyngen i Troms! Dette er det første funnet i Europa, så denne arten er ny for kontinentet.

Kollektene fra Finnmark ble gjort i forbindelse med høstsopptreffet i Pasvikdalen. Antall kollekter fra Finnmark var 6, to arter. Samme arter som i de andre fylkene.

Noen interessante observasjoner fra kollektene_

  • Ingen funn av åkersjampinjong
    • Kun sprekksjampinjong
  • Ingen vei-, by- eller beitesjampinjonger
  • Tvillingsjampinjong (16) mer vanlig enn snøballsjampinjong (4)
  • Funn av dyrket sjampinjong i Bardu

Veien videre

Sabima støtter oppfølging av prosjetet som vil bli videreført i 2023. Målet med årets prosjekt er:

  • Flere belegg
  • Besøke nye habitater
  • Inkludere Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard
  • Håper å finne polarsjampinjong

Tidligere er det gjort ett funn på Varangerhalvøya, ellers på Svalbard

Vi ønsker at alle skal sende inn belegg. Det er ikke så vanskelig som det kanskje høres ut. Hvordan du gjør det kommer det egen artikkel om. Dessuten kommer det egen artikkel om hvordan du skal vite at det er en sjampinjong du har funnet. Ønsker du å lese hele artikkelen fra AiNN-prosjektet, så finner du den her:

Kartleggingsnotat-22-2022-Agaricus-i-Nord-Norge_endelig

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑