Vi jubilerer!

14. mai 2023 fyller Tromsø soppforening 20 år! Og i jubileumsåret har vi sågar gått hen og skiftet både innhold, navn og logo – og blitt Tromsø sopp- og nyttevekstforening! Vår nye logo ser du for første gang i dag, den bygger på vår tidligere logo og er laget av Lasse Aleksandersen som også laget den første logoen.

Jubileum må feires! Men vi legger feiringa til senhøsten – med en gedigen høsttakkefest for medlemmene. Vi skal feire både foreninga, oss selv – og årets grøde og fangst. Tanken er at vi lager mat sammen/tar med medbrakt og med vekt på det vi selv har høstet. Med andre ord, – alle skal bidra. Festen blir i lokalene til kokkelinja på Ishavsbyen videregående skole. Til dette trenger vi en festkomite! Fra styret blir Kari Riddervold med, og praktiske og budsjettmessig ting håndterer hun og styret. MEN – du som er kreativ, praktisk eller som har lyst å bidra – meld deg til Kari! Mer info kommer. 😊

Men først til historien! 

Foreningen har en liten kjerne aktive, og soppkontrollører som tar jobben med å arrangere turer og kontroller. Hele tiden hatt vi hatt behov for flere soppsakkyndige. Kurs for soppsakkyndige ble derfor startet opp høsten 2013 og 2019. Soppsakkyndighetseksamen ble gjennomført høsten 2014 og fem besto, seks besto i 2020. I dag har vi 22 soppsakkyndige. Vi har i alle år hatt et godt samarbeid med Tromsø museum, hvor de fleste soppkontrollene blir avholdt.

I 2012 meldte Tromsø soppforening seg inn i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Som følge av innmeldingen ble vedtektene endret. Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en paraplyorganisasjon for til sammen 39 medlemsforeninger i alle landets fylker, med ca 6700 medlemmer. I februar 2023 vedtok årsmøtet at vi skal inkludere nyttevekster i porteføljen vår, og derfor måtte vi endre navn og logo. Medlemstallet vårt har økt betydelig de siste ti årene.

2013 2017 2018 2022
55 92 93 200

 

Og hvor går veien videre?

Vi er i dag en sterk forening i stadig vekst! Interessen for å høste av naturen har alltid stått sterkt her nord. Men der hvor det før var jakt, fiske og bærhøsting som var sentralt, har sanking av sopp og nyttevekster vokst fram som nye og spennende høstingsaktivteter som kan kombineres med mer tradisjonell høsting. Som forening ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen både for våre medlemmer, men også for at flere skal oppdage gledene ved å høste av naturens overflod.

For foreningen vil kjerneaktivitetene alltid være soppkontrollene, kurs på ulike nivåer og sopp- og nyttevekstturer. Vi vil gjerne ha flere soppsakkyndige medlemmer, og har i år et videregående kurs som passer bra også for de som senere ønsker å gå videre og ta eksamen. Kanskje holder vi allerede neste år soppsakkyndigkurs igjen? Også kartlegging og registrering er en viktig og økende del av våre aktiviteter. Her har vi ambisjoner om å få flere medlemmer til å interessere seg for kartlegging. Vi trenger mer kunnskap om arter her nord, sammenlignet med andre deler av landet er det mange tomme flekker på artsartet!

De neste årene vil det å få bygget opp et godt og faglig sterkt miljø rundt nyttevekster stå sentralt. Vi er godt i gang i år, i tillegg til turer skal foreningen holde de første kursene, denne gang ved hjelp av dyktige eksterne kursholdere. Vi har flere medlemmer som går på kurs for å bli nyttevekstsakkyndige, så framover håper vi å kunne bruke egne folk til å holde kurs. Vi har også ambisjoner om mer aktivitet for barn og familier, og generelt bidra til å øke interessen og kunnskapen om sopp og nyttevekster.

Men til alt dette trenger vi flere aktive folk! Økonomien i foreninga – og forbundet sentralt – er god, men vi opplever at det kan skorte på ressurser til å få gjennomført alt vi ønsker. Vi har derfor som mål å få involvert flere til å engasjere seg i foreningens aktiviteter enten det er å bidra på turer, kurs eller andre aktiviteter. Ja, vi trenger flere soppsakkyndige og nye nyttevekstsakkyndige, men like viktig er det å få engasjert alle andre medlemmer som har lyst til å bidra. Er du flink med barn, har du ideer til medlemsaktiviteter, kan du bidra med praktiske ting osv.

Frivillig arbeid sammen med folk som har samme interesser er veldig givende! Så en oppfordring til slutt – ikke vær redd for å melde deg!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑