Kommersiell dyrking av sopp i Tromsø

De siste årene er det blitt populært å kjøpe kits for å dyrke egen sopp hjemme. Noen satser mer kommersielt. Visste du at det finnes en kommersiell soppdyrker i Tromsø? Gården Tromsopp ble etablert for et par år siden og holder til litt nord for Movika på fastlandet. Gründere er Robin Jeske og Delphin Ruché. De er fortsatt i en oppstartsfase og de produserer ca 20 kg sopp i uka. De dyrker shiitake, kastanjesopp, piggsvinsopp og nameko. De leverer sopp til Helmersen og restauranten Smak. De planlegger å øke produksjonen framover. Tromsopp har et samarbeid med Helved som leverer sagflis til selve dyrkingen og «brukt korn» fra Macks mikrobryggeri. De har et samarbeid med Holt Økopark som bruker sluttsubstratet etter høsting av sopp i kompost og generell jordforbedring. For mer informasjon om Tromsopp les her.

Piggsvinsopp, ofte kalt lions mane, vokser villt noen få steder i Norge og er rødlistet. Bildet viser vill piggsvinsopp funnet i Virginia, USA. De kan lese mer om soppen her.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑