Årsmøte og organisasjonssamling i forbundet

Tromsø sopp- og nyttevekstforening er en 39 foreninger som er med i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Nylig ble det avholdt organisasjonssamling og årsmøte over to dager i Oslo. Til sammen deltok ca 70 personer fra hele landet. Vi stilte med tre: Eva Espeland som er styreleder, Ole Georg Pettersen som er vara til styret, og Kari Riddervold som er styremedlem og nyttevekstansvarlig. Hun er dessuten også medlem i forbundsstyret.

Sekretariatet informerte om mye nytt. Nå er alle nyansatte på plass og for tiden består sekretariatet av fem årsverk, meget dyktige og engasjerte medarbeidere som ønsker å yte god service ovenfor de 6700 medlemmene og 39 foreningene. De siste årene har forbundet brukt mye tid og ressurser å få utviklet og etablert en digital kursportal. På møtet ble kurs for nyttevekstsakkyndige og soppsakkyndige presentert, – et grundig og imponerende arbeid. Disse kursene er i full bruk. Grunnkurs og videregående kurs er snart klare til lansering. Pål Karlsen som er daglig leder kommer til bruke langt mer av sin tid rettet mot foreningene. På samlingen var det gruppearbeid og diskusjon rundt temaer som medlemspleie, frivillighetens utfordringer, oversikt over kursholdere, om datasystemene og mye, mye mer. Foreningene og forbundet jobber godt og mye skjer. Årsberetningen for 2022 viser at det over hele landet ble avholdt 1268 arrangementer med til sammen 57.301 deltakere. Imponerende! Forbundet har en omsetning på ca 12 MNOK i året og økonomien er god. Av årskontingenten medlemmene i Tromsø betaler kommer ca 1/3 tilbake til oss. Alle sakene på årsmøtet ble vedtatt uten de store diskusjonene. Vi har fått et medlem til inn i forbundsstyret: Teppo Rämä. Kari Riddervold var ikke på valg. Vedlagt er referat fra årsmøtet og oppsummering fra organisasjonssamlingen.

Visste du at medlemmer har tilgang til møter, turer, kurs med mer andre steder i landet? For eksempel har Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening nyttevekst- og soppvandring på Torshov 14. mai. Sjekk ut kalenderen her.

NSNF_Organisasjonssamling_2023_Til-deltakerne(2)

NSNF_Årsmote_2023_protokoll_230425 – signert

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑