Historisk årsmøte

Den viktigste saken på årsmøtet var om Tromsø soppforening skulle skifte navn til Tromsø sopp- og nyttevekstforening. Alle medlemmene som var til stede, 19 personer, var positive til forslaget. Som en følge av vedtaket er styret utvidet til seks medlemmer. Hilde Lydersen er valgt inn som vara til styret. Hilde er meget interessert i nyttevekster og skal ta nyttevekstkurset som starter 9. mars. Styret skal dessuten velge en nyttevekstansvarlig for foreningen. Etter fem år gikk Kari Riddervold gikk av som styreleder. Eva Espeland har overtatt som styreleder. Det nye styret består av følgende personer:

Styreleder Eva Espeland
Styremedlem Bjørn-Leif Paulsen
Styremedlem Larissa Acharya
Styremedlem Kari Riddervold
Styremedlem Aase Tveito
Styremedlem Jan Thomas Schwenke
Varamedlem Ole Georg Pettersen
Varamedlem Hilde Lydersen

Etter at årsmøtet var ferdig holdt Torbjørn Alm er meget interessant foredrag om tromsøpalmen. Vi fikk høre om hvordan denne planten kom til Tromsø og at navnet tromsøpalme først ble nevnt i 1944 av tyske soldater som oppholdt seg i Tromsø. Til sist ble det servert en nydelig soppsuppe lagd på kantarell og steinsopp og det ble tid til sosialt samvær og gode samtaler.

Aktivitetslista viser et høyt ambisjonsnivå også i år. Lista vil bli lagt ut så snart styret har revidert den i henhold til innspill på årsmøtet. Referat fra årsmøtet blir lagt ut så snart det er signert.

Både store og små deltok på årsmøtet.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑