Blir Tromsø soppforening også en nyttevekstforening?

På medlemsmøtet 10. januar kom 14 medlemmer for å diskutere om Tromsø soppforening skal inkludere nyttevekster i sin portefølje. Interessen var stor, og diskusjonen gikk mer rundt hva skal skje framover? Flere planlegger å ta kurset med tanke på å bli nyttevekstsakkyndig. Informasjon om det digitale kurset er sendt ut. Om du ønsker informasjon kan du kontakte Ingrid i forbundet: ingrid.indergaard@soppognyttevekster.no

Flertallet har ikke ambisjoner om å ta eksamen, men ønsker å lære om nyttevekster og ikke minst hvordan vi kan bruke dem. Vi håper å kunne arrangere flere turer og et grunnkurs i juni. Dessuten har vi etablert en nyttevekstgruppe som planlegger og møtes ca en gang i måneden framover. Hensikten med denne gruppa er å diskutere relevante tema for nyttevekster, utveksle kunnskap og erfaringer, bruk av nyttevekster mm, – med tanke på «å pushe» hverandre til å lære mer, – ikke minst med tanke på de som skal ta eksamen. Timingen for å inkludere nyttevekster er god, da det har skjedd og skjer mye på nasjonalt nivå i forbundet. Og ikke minst er interessen stor blant medlemmene våre. Det årlige nasjonale nytteveksttreffet blir tidlig i juni. Dato og sted blir avklart om kort tid.

Er du interessert i å delta i  nyttevekstgruppen? Kontakt Kari på  epost: kari.riddervold@natournor.com

Styret hadde møte 11. januar og kommer til å fremme sak til årsmøtet 27. februar om at vi skal endre navn til Tromsø sopp- og nyttevekstforening.

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑