Hva skjedde i 2022 i Tromsø soppforening?

Tromsø soppforening har ved årsskiftet 200 medlemmer, en netto økning på 49 medlemmer siden året før. Aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet var meget ambisiøs og det meste ble gjennomført. For medlemmene ble det arrangert tre møter, syv turer, flere kurs og faglig samling for de soppsakkyndige i Pasvik. Til sammen deltok ca 170 personer på disse arrangementene.

Vi arrangerte ni offentlige soppkontroller. To av kontrollene ble gjennomført i Finnmark. På kontrollene ble i alt 149 kurver kontrollert, hvorav 5 kurver inneholdt giftig sopp. Til sammen kom 393 personer på kontrollene, –  mer enn en dobling fra året før. Soppsesongen 2022 var betydelig bedre enn 2021. På hver kontroll ble det vist sopputstilling og levert ut brosjyrer og annet materiell. Mer informasjon kommer i årsmeldingen. Mange artikler finner du på websidene.

På årsmøtet 27. februar skal årsplanen for 2023 vedtas. Kom gjerne med innspill allerede nå, og delta på årsmøtet og frem dine synspunkter.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑