Med soppkurv på Jan Mayen

Våre to medlemmer og mykologer Teppo Rämä (UiT Norges arktiske universitet) og Ole Christian Hagestad (Marbank, Havforskningsinstituttet) gjennomførte feltarbeid på Jan Mayen i august. Medlemmene i Tromsø soppforening var invitert til foredrag fra denne spennende turen i soppens havrike. Ni medlemmer deltok på møtet 23. november.

Hensikten med turen var å kartlegge soppdiversiteten på Jan Mayen. Sopp har ikke vært systematisk kartlagt på Jan Mayen siden øya er så utilgjengelig. Jan Mayen er en vulkansk øy i Nordishavet, der 18 meteorologer og militærpersonell er stasjonert. Øya er ca 50 km lang og ca to km bred på midten der den er smalest. Høyeste fjellet på øya er verdens nordligste aktive vulkan, Beerenberg, på 2277 meter. For å komme til Jan Mayen flyr man med Hercules-fly i tre og en halv time fra Oslo.

Været er svært varierende på Jan Mayen, alt fra regn i horisontale byger med kraftig vind som plutselig kan gå over til sol og oppholdsvær. Teppo og Ole Christian opplevde alle typer vær, men var heldige med været slik at de fikk gjennomført feltarbeidet som planlagt.

Og sopp fant de «overalt»! Det ble gjort mange spennende funn, alt fra små sopp som så vidt kan ses med det blotte øye til sopper på over 15 cm i store klynger. Prosjektet fokuserte ikke utelukkende på marine sopp, men minst ett kollekt av hver art som ble funnet på turen ble registrert og samlet inn. Totalt reiste de hjem med over 200 kollekter av marine og terrestriske sopp. Noe er sent til eksperter for bestemmelse, det meste går til soppsamlingene på Naturhistorisk museum og Tromsø Museum og noe jobbes videre med hos UiT og Marbank.

For de ønsker en reprise av foredraget, kan en lignende versjon høres på Vintersopptreffet andre helgen i februar. Vintersopptreffet blir et fysisk møte lagt til Oslo, men vil også streames.

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑