Soppkurs for Tekna

Tekna er en fagforening for de med mastergrad i teknisk-naturvitenskapelige fag. Tromsø soppforening har holdt soppkurs for dem i flere år. Også i år var interessen for å delta stor. 17 deltakere fra Tromsø-området deltok. Første dagen var det klasseromsundervisning om sopp. Praksis er helt avgjørende for å lære om sopp som de vanligste soppene ble vist og studert. Andre dagen var det tur i skogen på Kvaløya. Dessverre fant vi ikke så mye sopp, men alle lærte kjennetegnene til riske og kremle, og forskjellen på dem. Vi fant også flere rimsopper som ble nøye studert; rim-ring-rynke, de 3Rer. Det å lære hva en slørsopp er, brukte vi også tid på. Alt i alt et innholdsrikt og lærerikt kurs. En av deltakerne sendte melding med bilde dagen etter hvor hun hadde laget ravioli med skjeggriske og var meget fornøyd med resultatet. Kursholdere var: Kari Riddervold, Aase Tveito og Eva Espeland.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑