Nest siste soppkontroll

Fortsatt er det sopp å finne selv om mye sopp er litt tilårskommen. 10 kurver ble kontrollert og 16 personer var innom. Det var mye skrubb, kantareller og kremler. Av de mer spesielle funnene var skjermsopp, sleipsopp, stor kragesopp og reddikmusserong. Utstillingen inkluderte gul trompetsopp som deltakere på soppturen dagen i forveien hadde funnet mye av. Soppsakkyndige var: Bjørn-Leif Paulsen, Aase Tveito og Ole Georg Pettersen.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑