Grå knippesopp og furuknippesopp

Det finnes om lag 20 arter med knippesopp i Norge. Grå knippesopp og furu knippesopp ligner hverandre, og begge er spiselige. Grå knippesopp vokser ut fra en rot (som en blomkål, som på bildet) mens furuknippesopp har færre fruktlegemer og disse vokser ved siden av hverandre, – ikke ut fra en rot.

Ifølge Artsdatabanken er grå knippesopp funnet en rekke steder i landsdelen mens furuknippesopp er kun registrert i skrinn furuskog i Tana og Pasvik i Finnmark. Ifølge Artsdatabanken er furu knippesopp nær truet.

Det ser ut til at grå knippesopp kommet år om annet, og noen år i ganske store mengder. Og du kan finne ganske mye i år, både i furu- og granskog. Spis kun unge eksemplarer. Noen anbefaler bare å bruke hatten og andre igjen fraråder å steke den, men å bruke den direkte i saus og supper. Prøv deg fram! Bildene nedenfor viser grå knippesopp før og etter steking.

Furuknippesopp heter Lyophyllum shimej på latinsk. Shimej er japansk for smak. Noen mener at   smaken er distinkt hasselnøttaktig. I Japan anses shimej for å være en av de mest velsmakende soppene. Vi fant mange eksemplarer i Pasvik. Ett kjennetegn var at soppene i stor grad var markspist. Men vi fikk smakt noen, – og de smakte fortreffelig. Bildet viser fersk furuknippesopp. Det er litt «pudder» på hattene.

Soppverden er kompleks og stadig skjer det endringer med arter og navn, – og knippesopp er intet unntak. For å gjøre ting litt mer komplisert så finnes det greinet knippesopp. Grå og greinet knippesopp ligner hverandre veldig og de inngår i samme artskompleks. Den enkleste måten å skille dem på er på lukt. Grå knippesopp (Lyophyllum decastes) lukter syrlig agurkaktig til spermatisk, mens greinet knippesopp (Lyophyllum fumosum) ikke lukter noe spesielt.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑