Grunnkurs sopp for medlemmer

Tromsø Soppforening har fått mange nye medlemmer i år og i fjor, og vi har fått mange forespørsler om kurs.

For å ha mulighet for å ha med mange på kurs, valgte vi derfor i år å holde et litt forenklet grunnkurs med vekt på opplæring gjennom erfaring i felt/på tur. Med fire soppsakkyndige som kursledere kunne vi holdt kurs for inntil 40 stykker. På forhånd hadde over 20 meldt sin interesse enten via arrangementet på faceebook eller på e-post.

På kursdagen møtte det opp 10 kursdeltakere, så vi reduserte antall kursledere til tre; Jan Thomas Schwenke, Aase Tveito og Eva Espeland. I tillegg var vår eminente feltkokk – og soppsakkyndige  Bjørn-Leif Paulsen med.

Kursopplegget bestod av to turer, den første på Ramfjordmoen, og den andre i gran/bjørkeskog ved Minken næringspark. Vi startet med litt enkel teori, før vi delte oss i tre grupper. Området ved Ramfjordmoen var preget av litt tørre gamle sopper, men vi fant likevel rikelig med kremler, ulike risker, rimsopp og skrubber til at alle ble kjent med disse matsoppene. Etter første tur hadde vi en felles gjennomgang, og viste også ulike sopper vi hadde tatt med fra utstillingen på Soppens dag. Det ble blant annet lagt vekt på hva som skiller kremler og fluesopp. Deretter var det felles lunsj ute, hvor vi også fikk servert stekt kantarell, stekte avkokte risker, silkemusserong og en blanding av blek og rødgul piggsopp med godt hjemmebakt brød.

I skogen ved Minken næringspark var det langt mer liv, utrolige mengder ulike slørsopper, hulrisker og rimsopper. Mange var til dels veldig gamle og store. Men skogen bød også på risker av god kvalitet, en god del kremler, kantarell og også noen få steinsopp. Andre arter vi ble kjent med var grønn anistraktsopp og duftvoksopp. I tillegg til å bli kjent med gode matsopper vi finner mye av i Tromsøområdet, fokuserte vi også mye på matkvalitet. Hva kjennetegner en ung fin sopp som er god mat contra en gammel sopp som bør få stå igjen i skogen.

Selv om vi ikke var så mange, og flere hadde ganske gode kunnskaper på forhånd, var tilbakemeldingen t det både hadde vært lærerikt og hyggelig. Vi kursledere koste oss masse. Det er alltid gøy å formidle soppkunnskap til lærevillige medlemmer😊

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑