Sopptur for ukrainere

Det har kommet 150 ukrainske flyktninger til Tromsø. Ukrainere er et mykofilt folkeslag. Interessen for å delta på sopptur med Tromsø soppforening var derfor stor. Turen gikk til Vågnes på fastlandet.

20 personer deltok. For mange var det for første gang i skogen i Norge. For andre var det for første gangen i livet og andre igjen hadde lang erfaring med soppsanking fra hjemlandet. Alt det praktiske ble gjennomgått på bussen. Deltakerne fordelte seg i grupper som fulgte hver sin soppguide.

Mye sopp ble funnet og turfølget lærte de norske navnene på kantarell, skrubb, steinsopp, riske, kremle og rimsopp. På slutten av turen ble alle kurver gjennomgått. Noen hadde forvekslet slørsopp med rimsopp. De ble selvfølgelig kastet.

Larissa er selv fra Ukraina. Flere av brosjyrene til Sopp og nyttevekstforbundet er oversatt til flere språk. Larissa har oversatt tre brosjyrer til ukrainsk. Du finner dem her, nederst på siden.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑