Sesongens første soppkontroll avholdt

Soppsesongen er tidlig i år. Det var et jevnt sig med folk som kom til sesongens første soppkontroll. 24 kurver ble kontrollert, ingen giftsopper. 39 voksne og 7 barn var innom kontrollen. Det ble også vist en utstilling med de vanligste 15 soppene. Folk melder om sopp «overalt». Det var forskjellige typer skrubb, rimsopp, kremler, røyksopp, steinsopp, forskjellige risker, sommertraktsopp og grå knippesopp.

Soppsakkyndige var Bjørn Leif Paulsen og Connie Rossing Moe.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑