Årsmøte i Sopp- og nyttevekstforbundet

I april ble det avholdt årsmøte og organisasjonssamling i Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF). Tromsø soppforening kunne stille med tre delegater og de var: Eva Espeland styremedlem, Ole Christian Hagestad kartleggingsansvarlig og Kari Riddervold styreleder. Endelig etter tre år kunne delegatene igjen møtes fysisk. Av de knapt 100 potensielle delegatene deltok omtrent 2/3.

NSNF har forandret seg mye de siste 10 årene, med en medlemsøkning på over 50 % og mer enn firedobling av budsjettet. I dag er vi 6300 medlemmer med et budsjett på vel 11 MNOK. Aktivitetene og aktivitetsomfanget har økt betydelig i både antall og mangfold. Administrasjonen har økt i antall årsverk men er fortsatt liten. Samfunnet rundt oss krever dessuten at frivillige organisasjoner blir mer profesjonelle, – men NSNF ønsker ikke å bli mer byråkratisk. Veksten har gitt noen voksesmerter og noen utfordringer blant annet vedrørende kommunikasjon. Dette ble diskutert både i grupper og i plenum og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med konkrete forslag. Sakene som ble diskutert var mange og viktige for både forbundet og foreningene. Hele lørdag og deler av søndag ble brukt til diskusjon i grupper og i plenum. Mye erfaringer ble delt. På årsmøtet skulle den nye strategiplanen for forbundet vedtas. Dagen før brukte vi god tid til å diskutere forslaget fra styret. Strategiplanen ble vedtatt på årsmøtet. Den gjenspeiler det mangfoldet som forbundet holder på med. Kari Riddervold ble gjenvalgt som styremedlem til forbundet.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑