Sankerne – naturens beste forvaltere

Pål Karlsen kom opp fra Oslo for å snakke om det nye bokprosjektet sitt «Sankerne naturens beste forvaltere» på medlemsmøtet i Tromsø soppforening 26. april. Pål tok oss med på en spennende reise om sankere i ulike land.

Er sanking en utdøing aktivitet? Sanking er truet, først og fremst på grunn av urbanisering ved at arealer forsvinner. Noe sanking blir stoppet på grunn av mangel på mattrygghet. Det er først og fremst knyttet til innholdsstoffer.

Første eksempelet var fra Bulgaria hvor sanking av sopp er en meget viktig inntektskilde for mange. I Bulgaria kan man plukke sopp hvor man vil. Soppmottaket er vanligvis ganske skittent, – det er også soppen. Betaling av soppen gjøres opp der og der og er en viktig drivkraft for sankerne. Pris og kvalitet diskuteres heftig. Et dagsarbeid for noen godt betalte sopper kan gi en halv månedslønning. Et annet eksempel fra samme land var sanking av urter. Noen urter ble så hardt beskattet at de holdt på å bli utryddet. For å unngå utrydning har befolkningen begynt å dyrke disse urtene i stedet. Det har gitt en hel industri med mange arbeidsplasser.

I Västerbotten i Sverige kommer det hvert år 4 – 5000 sankere fra Thailand for å plukke blåbær. De har med egen kokk og mat. Svenskene stiller med infrastruktur. Sankerne plukker i snitt 100 – 200 kg blåbær per dag. Sankerne får svensk minstelønn, men de fleste tjener langt over minstelønn. All bær blir solgt til svenske oppkjøpere som eksporterer bæra. Det plukkes 30 – 40 000 tonn blåbær pr år. Dette utgjør bare 4 -5 % av totalproduksjonen, så sankingen er bærekraftig.

I Norge har vi fått flere profesjonelle sankere de siste årene. De leverer ofte til restauranter. Et eksempel er Trøndelag Sankeri som leverer både nyttevekster, bær og sopp. I sortimentet har de litt over 200 produkter. Mange av de profesjonelle sankerne kombinerer salg av vill mat med undervisning og kurs. De er viktige kunnskapsarbeidere.

Etter at Pål var ferdig med et meget innholdsrikt og interessant foredrag ble det mange spørsmål, kommentarer og prat rundt det å være sanker. Vi er jo alle sankere! Vi gleder oss til boka som kommer i løpet av sommeren.

16 medlemmer kom til møtet som ble avholdt i Ardna. Ardna er et flott møtelokale men denne kvelden ble det vel mye røyk i lokalet. Som vanlig fyrte vi bål, – men viften gikk ikke og vi fant rett og slett ikke ut hvor den var. Nå vet vi det, – så dette vil ikke gjenta seg.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑