Årsmøtet avholdt

Årsmøtet i Tromsø soppforening ble avholdt mandag 21. februar. Møtet ble avholdt i Ardna, på campus til UiT Norges arktiske universitet. 24 medlemmer kom, – det er ny rekord. Etter det formelle årsmøtet var avsluttet ble det servert deilig soppsuppe med godt brød. Det ble god tid til prat og informasjonsutveksliing. Avslutningsvis holdt Jan Thomas Schwenke et foredrag/kåseri om mye rart om sopp,  – kunnskap som de færreste hadde kjennskap til. Referat fra årsmøtet er her: Final Årsmøtereferat 2022

Litt om medlemstallet til Tromsø soppforening: Ved årsskiftet var vi 170 medlemmer, hvorav 151 hovedmedlem, 15 husstandsmedlem, 3 ungdomsmedlem og 1 livstidsmedlem. Det er en netto økning på 31 medlemmer siden året før. Tromsø soppforeningen fikk 44 nye medlemmer og mistet 13 i løpet av året 2020. 21 av våre medlemmer er godkjente soppsakkyndige, en mer enn året før.

 

 

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑