Digitalt nyttevekstkyndigkurs – Botanisk kunnskap om spiselige ville vekster i Norge

Tromsø soppforening er som navnet tilsier ikke en nyttevekstforening, – enn så lenge. Interessen for nyttevekster er stadig økende, og vi håper at noen av foreningens medlemmer ønsker delta på kurset. Målgruppen for kurset er personer med interesse for botanikk og mat. Man bør ha noe kunnskap og erfaring med mat av ville vekster.

Nyttevekstkurset er et digitalt kurs og all teori i kurset dekkes av dette kurset. I nyttevekstsesongen april-juni (vi får håpe på en tidlig vår her nord…) skal kurset ha møter på zoom. Det blir regionale nyttevekstturer, nasjonalt nytteveksttreff 6-8 mai i Arendal og man kan avslutte kurset med å melde seg opp til prøve for nyttevekstkyndige.

Praktisk læring er nødvendig for å få godt læringsutbytte av kurset. For å bli trygg på plantene kreves det omfattende feltarbeid, som å delta på arrangementer, via organiserte studiesirkler og ved egentrening. Det oppfordres til å bruke vekstsesongen ute og sette av tid til å øve seg på artene og artskjennetegn visuelt. Forbundet har også en facebook-gruppe som heter «Nyttevekstkyndigkurs – for kursdeltagere, kandidater og kursledere,» der alle deltagere oppfordres til å melde seg inn for å øve, legge ut egne øvingsoppgaver og danne lokale studiesirkler.

Du finner mer informasjon om kurset her, der kan du også melde deg på.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑