Ny soppsakkyndig i Tromsø soppforening

Aase Tveito besto eksamen som soppsakkyndig i dag! Aase begynte på soppsakkyndigkurs våren 2019. Hun hadde ikke anledning å avlegge eksamen sammen med de andre kursdeltakerne i fjor høst.  Derfor måtte hun reise sørover til Trøndelag for å ta eksamen. For å kunne ta eksamen skal du ha fullført et 40 timers soppkurs. Deretter er det mye praktisering, pugging og bruk av sosiale og digitale medier. Eller som hun selv uttaler på FB:

Soppsakkyndigprøven overstått, jeg sto! Mye takket være denne fantastiske siden med quiz, øvingsoppgaver, soppsnakk og gode råd. TUSEN TAKK til alle sammen, jeg gleder meg til å lære enda mer om sopp, både de på pensum og de andre
Nettressursene til Norsk sopp og nyttevekstforening burde fått en pris, det er noe av det beste jeg har sett. (og jeg jobber til daglig med digitalisering 🙂 )

 

Eksamen for soppsakkyndige, avholdt siden 1953, er en eksamen som Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) gjennomfører hvert år og holdes på ulike steder i landet. Eksamensformen er muntlig. Til eksamen kreves sikker angivelse av navn på de arter og slekter som er oppført på pensumlisten, som er ca 150 arter. Kandidaten skal kunne angi hva som kjennetegner alle arter og slekter i pensumlisten. Det kreves dessuten sikker kjennskap til matnyttighet, eventuelt giftighet hos artene (slektene) i listen, og de viktigste trekk i forgiftningsforløpet for de giftigste artene.

Tromsø soppforening har nå 21 medlemmer som er soppsakkyndige. Vi gratulerer Aase med dagen!

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑