Sene høstsopper i nord

Mange tenker nok at soppsesongen er over når nattefrosten begynner å ta til og trærne mister bladene sine. Det er nok riktig at mange av de tidlige soppene som plukkes forsvinner, men det finnes mange arter som tåler noe frost. Både kantarell, piggsopp og gul trompetsopp kan overleve noen grader under frysepunktet. I tillegg til disse er det noen sopper som først begynner for fullt å komme når den første frosten har vært. Blant disse er frostvokssopp (Hygrophorus hypothejus) og vintersopp (Flammulina velutipes).

Frostvokssoppens engelske navn er «Herald of the winter», vinterens budbringer, ganske poetisk og beskrivende for når den kommer frem. Den kan ha både gulaktige og oransje farger på skiver og stilk. Hatten er gulbrun til olivenbrun. Denne finnes kun hvor det er furu i nærheten. Frostvokssopp er matsopp.

Figur 1 – Venstre: Oransje og gul variant av frostvokssopp. Høyre: Hattefarge på frostvokssopp.

Vintersoppen opptrer i knipper på døde stubber og stammer av løvtrær. Den kan kjennes igjen på sin gulbrune til rødgule hatt og en stilk som er gul øverst og brunt fløyelshåret nederst. Den kan også dukke opp i mildværsperioder midt på vinteren og våren. Dermed kan man holde soppsesongen gående nesten året rundt om man følger med. Vintersopp er matsopp.

Figur 2 – Venstre: Vintersopp (Foto: Klaus Høiland). Høyre: Vintersopp funnet på sopptur med hodelykt i mørket.

En ting å tenke på er at åpen mark er mer utsatt for frost enn inne i en tett skog. En granskog vil gi bedre skjul for frosten og kan dermed bidra til å holde sopp i livet lengre enn man skulle tro. Her i nord er det jo veldig varierende hvordan senhøsten er, og i fjor var det en del frost i slutten av oktober etterfulgt av en lang periode med mildvær i november. Ta på deg hodelykt å gå på sopptur i mørket!

For å trekke frem noen funn fra i fjor (2020):

    1. oktober: Blek og rødgul piggsopp, kantarell, frostvokssopp, sleipsopp, lerkesopp, stor kragesopp
     17-18. oktober: Kantarell, steinsopp, blek piggsopp
     25. oktober: Sjampinjong (med frost på hatten)
     17. november: Vintersopp (siste sopptur for året)

Figur 3 – Sjampinjong funnet 25. oktober med hodelykt klokken 23 på kvelden i en granskog.

Figur 4 – Utdrag av temperaturstatistikk i Tromsø fra Yr.no for høsten 2020

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑