Soppens dag 2021

En jevn strøm av folk innom Soppens dag. Barn, voksne, norske og utenlandske, til sammen 61 personer. Flere spanjoler kom og de og andre ble med på soppturen som gikk i Folkeparken att med Tromsø museum. På sopptur ble det ikke funnet veldig mye men de som var med fikk sett og lært om sleipsopp, giftkremle, andre kremler, piggsopp og kantarell. Dessuten ble det funnet oreskjellsopp, klubbetraktsopp, en rekke slørsopper og to flatklokkehatter(!).

Da turfolket kom tilbake til museet sto Bjørn-Leif ute og stekte sopp på kulegrillen. Det ble stekt mye gulkremle, andre kremler, hulriske, skjeggriske (forvellet på forhånd) og kantarell. Dette var en stor suksess både for soppsakkyndige og besøkende som syntes at soppen smakte  fortreffelig.

22 kurver ble kontrollert denne dagen. I en av kurvene var tre flatklokkehatter og en ung rød fluesopp. Vedkommende hadde plukket matsopp i en annen kurv. I tillegg var det en utstilling med de vanligste matsoppene vi finner i Tromsø-området.

Alle de 20 barna som kom fikk lupe. Det ble delt ut mange brosjyrer og solgt soppbøker. Åtte medlemmer av Tromsø soppforening Ole Georg, Teppo, Eva, Larissa, Jorunn, Conny , Trine og Bjørn-Leif sto for hele arrangementet. Tusen takk til dere!

Du kan lese mer om den meget giftige soppen flatklokkehatt her.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑